Lehtikuva/Olivier Hoslet

Komission puheenjohtajan mukaan EU:n on keskusteltava toimivaltuuksista terveyskysymyksissä.

Koronapandemia oli odotetusti kärkiaiheena, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloitti tärkeän Unionin tila -puheensa EU-parlamentille. Von der Leyen kertoi haluavansa vahvistaa EU:n terveysyhteistyötä merkittävästi. Puheessaan EU-parlamentille von der Leyen korosti, että unionin toimivaltuuksista terveyskysymyksissä on keskusteltava.

Tällä hetkellä vastuu terveysasioissa on jäsenmailla ja EU voi lähinnä koordinoida ja tukea jäsenmaita.

Von der Leyen haluaa myös, että Euroopan lääkevirastoa sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskusta vahvistetaan. Lisäksi hän esittää, että Eurooppaan perustettaisiin uusi biolääketieteellisen tutkimuksen keskus.

Tärkeään osaan puheessa nousivat myös ilmastokysymykset. Von der Leyen esitti odotetusti EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi vähintään 55 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Nykyinen tavoite on ollut 40 prosentin vähennys.

Von der Leyen totesi puheessaan, että 55 prosentin tavoite jakaa mielipiteitä.

ILMOITUS

– Ymmärrän, että tavoitteen nostaminen 40 prosentista 55:een on liian paljon joillekin ja liian vähän toisille, von der Leyen sanoi.

Hän kuitenkin uskoo, että EU:lla on mahdollisuus saavuttaa kireämpi tavoite.

Suomi on kannattanut EU:n ilmastotavoitteen kiristämistä.

Von der Leyen haluaa määräenemmistöpäätöksiä ulkosuhteissa

EU-parlamentti on koolla poikkeuksellisesti Brysselissä, jonne täysistunto päätettiin siirtää koronavirustilanteen vuoksi Strasbourgista. Istuntosalissa puhetta kuunnelleiden europarlamentaarikkojen suosionosoitukset von der Leyenille kasvoivat puheen loppupuolella, kun von der Leyen siirtyi puhumaan EU:n ulkosuhteista ja patisti EU-jäsenmaita siirtymään määräenemmistöpäätöksiin yksimielisyyden sijaan ainakin silloin, kun kyseessä on ihmisoikeuksia tai pakotteita koskevat päätökset.

Von der Leyen kävi läpi polttavia ajankohtaisia kysymyksiä kansainvälisissä suhteissa, kuten Valko-Venäjän ja Turkin tilanteita.

Hän korosti EU:n kansainvälistä roolia ja korosti uudistusten tarvetta suurissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Maailman terveysjärjestö WHO:ssa ja Maailman kauppajärjestö WTO:ssa.