Antti Yrjönen

Noudatettavan työehtosopimuksen nimeäminen työsopimuspaperissa olisi yksi tapa estää työehdoilla keinottelua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt eduskunnalle aloitteen, jossa esitetyillä toimenpiteillä hän uskoo voitavan hillitä työehtoshoppailua.

Keinoja on nimetty neljä. Yksi niistä koskee työsopimuksen sisältöä. Nykykäytännössä työntekijän kirjallisessa työsopimuksessa todetaan usein vain, että palkassa ja muissa työehdoissa noudatetaan työnantajaa sitovaa työehtosopimusta.

Kontula esittää, että työsopimuslain kyseistä kohtaa työsuhteen ehdoista muutetaan niin, että työsopimuksessa yksilöidään noudatettava työehtosopimus, jos työnantaja sellaiseen on sidottu.

Lisäksi Kontula esittää liikkeenluovutuksen säätäminen valeoikeustoimeksi silloin, kun sen tarkoituksena on yksinomaan palkkojen polkeminen. ”Näissä tilanteissa luovutuksen saaja olisi sidottu luovuttajaa sitoneeseen työehtosopimukseen tietyn siirtymäajan”, Kontula toteaa aloitteessaan.

Kolmas kohta koskee työntekijöiden järjestäytymistä, joka tulisi aloitteen mukaan huomioida nykyistä laajemmin työehtosopimuksen sitovuutta arvioitaessa. Nykyisellään paino sitovuutta arvioitaessa on siinä, paljonko työnantajaliitossa on jäseniä. Niitä pitää olla paljon, jotta työehtosopimus voi olla yleissitova.

ILMOITUS

Neljäntenä kohtana Kontula esittää vähimmäispalkan vahvistamista saattamalla voimaan Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikla 4.1. oikeudesta sellaiseen palkkaan, joka turvaa tyydyttävän elintason heille ja heidän perheilleen.

Palkka-alea lain puitteissa

Työehtoshoppailulla tarkoitetaan – kuten Kontula aloitteessaan selvittää – työntekijöiden siirtämistä työnantajalle edullisemman työehtosopimuksen piiriin. ”Työnantaja siis valitsee lain puitteissa edullisimman työehtosopimuksen yleensä laskeakseen palkkakustannuksia tai heikentääkseen työehtoja.”

Työehtoshoppailua työnantajapuoli perustelee kustannussäästöillä ja kilpailutilanteella. Kontula muistuttaa, että työehtoshoppailun kustannukset kuitenkin lankeavat työntekijöiden ja yhteiskunnan maksettaviksi. ”Pienet palkat ja heikot työehdot pakottavat työntekijät usein yhteiskunnan turvaverkkojen varaan.”

Kontula korostaa sitäkin aloitteessaan, että ensisijainen mahdollisuus ja valta hillitä työehtoshoppailua on työmarkkinaosapuolilla. Liitot tekevät työehtosopimukset ja sopivat siten myös soveltamisalasta. Hän jatkaa, että prosessia voidaan kuitenkin tukea myös lainsäädännöllisin tarkistuksin ja toivoo hallituksen ryhtyvän toimeen.