Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Hankkeen lykkäämistä on selvitettävä.”

Vasemmistoliiton mielestä Suomen hallituksen on harkittava uudestaan, miten HX-hanke maan ilmavoimien nykyisten hävittäjien korvaamiseksi toteutetaan. Puoluehallitus toteaa kannanotossaan, että Suomen bruttokansantuote on supistunut jo rajusti. HX-hankkeen budjettiin on suhtauduttava kuten kaikkiin muihinkin valtion menoihin

Vasemmistoliiton mielestä puolustusmenojenkin suhteen on oltava tarkkana, koska kuntien talous on selvästi heikentynyt ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutus kamppailevat jatkuvasti liian vähäisten resurssien kanssa.

”HX-hankkeen ympärillä on käyty varsin vähän avointa julkista keskustelua ja kansalaiskeskustelua, jossa olisi perusteltu ja toisaalta kriittisesti arvioitu hankkeen kokonaishintaa ja tarvittavien hävittäjien määrää”, puoluehallitus totesi.

”Alkavan syksyn ja tulevan kevään aikana pitäisikin käydä hankinnasta laajaa keskustelua, johon vasemmistoliitto haastaa mukaan muut puolueet ja kansalaistoimijat.”

Vasemmistoliiton puoluehallitus katsoo, että HX-hankkeen osana tehtävän lentokonehankinnan kokonaiskustannusten on vastattava koronakriisin jälkeisen valtiontalouden asettamaa kehystä. Lisäksi on selvitettävä, onko mahdollista lykätä hanketta.

Vasemmistoliitto viittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) heinäkuussa julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa ja 23 prosenttia hyväksyy hävittäjähankintojen lykkäämisen julkisen talouden vakauttamis- ja sopeuttamistoimenpiteenä. Vain 17 prosenttia suomalaisista ei hyväksyisi tällaista ratkaisua.