Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Mikä Yle-lain muutos?

– Yle-lain muuttamisen taustalla on Medialiiton EU:n komissiolle tekemä kantelu.
– Medialiitto katsoo, että Yleisradion tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on nykyisessä laajuudessaan ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa.
– Medialiiton näkemyksenä on, että Yleisradion tekstimuotoinen verkkojournalismi on laajuudeltaan poikkeuksellista niin pohjoismaisesta kuin laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmastakin arvioituna.
– EU:n valtiontukisääntely ei vaikuta radio- ja tv-ohjelmien jakeluun verkossa.
– Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi kesäkuussa lausunnolle luonnoksen Yle-lain muuttamiseksi.
– Muutoksen myötä Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.
– Ylelle kaavailtu tekstisisältörajoitus ei kuitenkaan koskisi STT:n tuotantoa, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluja, viranomaistiedotteita eikä kulttuuri- ja oppimissisältöjä. (STT)

Tutkivan journalismin tulevaisuus ja valeuutiset huolestuttavat journalismin sisällöistä kiinnostuneita lausunnonantajia.

Muun muassa tiedonsaannin kapeneminen, journalismin ja etenkin tutkivan journalismin monimuotoisuuden väheneminen sekä valeuutiset huolestuttavat Yle-lain muutokseen tulleissa lausunnoissa. Keväällä alkaneen lausuntokierroksen määräaika umpeutui eilen.

Suunniteltua lakia kritisoidaan myös vanhanaikaisuudesta ja epämääräisyydestä. Huolena on myös se, saako journalismia myös jatkossa muualtakin kuin maksumuurin takaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi kesäkuussa lausunnolle luonnoksen Yle-lain muuttamiseksi. Muutoksen myötä Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.

”Kaikkea tutkivaa journalismia ei ole mahdollista tehdä äänen tai liikkuvan kuvan keinoin”

Tutkivan journalismin yhdistys sanoo lausunnossaan, että Yle on harvoja toimijoita, joilla on resurssiensa vuoksi mahdollisuus tehdä perinpohjaista tutkivaa journalismia.

ILMOITUS

– Maksutta luettavissa olevana sisältönä Ylen tuottama tutkiva journalismi on pystynyt tuomaan yhteiskunnallisia epäkohtia laajasti julkiseen keskusteluun. Uudistuksen myötä tutkivan journalismin määrä ja aihekirjo voivat kaventua. Tämä heijastuu suoraan kansalaisten tiedonsaantiin ja sananvapauteen, yhdistys kritisoi.

Myös Journalistiliitto kritisoi esityksen valmistelutapaa.

– Lausumme ensi kertaa lakiesityksestä, jonka osana on rajoittaa kansallista viestintää sekä sananvapautta samaan aikaan kun esitys perustuu osin epävirallisiin keskusteluihin ja salassa pidettäviin tietoihin, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Journalistiliitto huomauttaa, että rajanveto tekstimuotoisen ja muun sisällön välillä on nykymaailmassa keinotekoinen ja journalistisesti vanhanaikainen.

Vanhanaikaisuudesta on samaa mieltä myös viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen. Neuvonen katsoo myös, että on todennäköistä, että EU joutuu arvioimaan uudelleen valtiontukiin ja kilpailuun liittyviä kantoja teknisen kehityksen seurauksena.

”Myös maanpuolustuksellinen intressi”

Entinen Mainostajien Liitto eli Marketing Finland huomauttaa, että maksumuurin takana olevia sisältöjä kuluttavat etenkin nuoret ja varakkaat.

– Riskinä on, että Ylen kirjoitettujen sisältöjen vähentyessä uutispimentoon jää ihmisiä, jotka elävät alueilla, joilla ei ole kaupallisille medioille riittävästi mainostajia tai lukijoita.

Liiton mukaan tämä voi johtaa jopa syrjäytymiseen. Marketing Finland lisää, että Ylen riittävän monipuolisen sisällön turvaamiseen on myös maanpuolustuksellinen intressi, koska yhä useammin trollien ja valeuutisten kautta pyritään vaikuttamaan vieraiden valtojen päätöksentekoon.

Mikä Yle-lain muutos?

– Yle-lain muuttamisen taustalla on Medialiiton EU:n komissiolle tekemä kantelu.
– Medialiitto katsoo, että Yleisradion tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on nykyisessä laajuudessaan ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa.
– Medialiiton näkemyksenä on, että Yleisradion tekstimuotoinen verkkojournalismi on laajuudeltaan poikkeuksellista niin pohjoismaisesta kuin laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmastakin arvioituna.
– EU:n valtiontukisääntely ei vaikuta radio- ja tv-ohjelmien jakeluun verkossa.
– Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi kesäkuussa lausunnolle luonnoksen Yle-lain muuttamiseksi.
– Muutoksen myötä Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.
– Ylelle kaavailtu tekstisisältörajoitus ei kuitenkaan koskisi STT:n tuotantoa, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluja, viranomaistiedotteita eikä kulttuuri- ja oppimissisältöjä. (STT)