Lehtikuva/Jussi Nukari

 –UPM:n on näytettävä yhteiskuntavastuunsa. Muutosturvaa pitää rakentaa pitkällä aikavälillä työpaikkansa menettäville, sanoo Jämsän kaupunginhallituksen jäsen Markku Kankainen (vas.).

Markku Kankainen, joka itsekin on paperimies, korostaa, että nyt ei missään tapauksessa saa lopettaa eläkeputkijärjestelmää. Se kuten muutkin tukijärjestelmät on nyt tarpeen kaipolalaisille 450 työntekijälle, joiden työpaikat ovat häviämässä tehtaan lopettamisen myötä.

Kankainen itse työskentelee UPM:n Jämsänkosken tehtaalla, paperikone 6:lla, jossa sielläkin käydään yt-neuvotteluita parhaillaan.

– On ihan järkyttävää, että alas ajetaan koko tehdas kalliine koneineen, Kankainen sanoo.

Jämsä on muuttotappiokunta, jossa työttömyysluvut ja sitä myöten myös talousongelmat kasvavat nyt Kaipolan sulkemisen myötä.

Perjantaina iltapäivällä hän osallistui Jämsän kaupunginhallituksen sähköpostikokoukseen, jossa pohdittiin muun muassa valtiovallan suunnalta haettavia tukitoimia kuntaan.

Jämsä on muuttotappiokunta, jossa menot ovat verotuloja isommat. Työttömyysluvut ja sitä myöten myös talousongelmat kasvavat nyt Kaipolan sulkemisen myötä.

ILMOITUS

Kauaskantoiset vaikutukset

Kaipolan tehtaan sulkeminen tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä. UPM tekee päätöksen tehtaan kohtalosta yt-menettelyn jälkeen. Kaikkiaan yhtiön kaavailemat tehostamistoimet vähentäisivät noin 840 työpaikkaa, joista valtaosa Suomesta.

Kankainen tulkitsee kaipolalaisten tuntoja sanomalla, että jos hän olisi samassa tilanteessa, hän ei varmasti vielä oikein edes uskoisi todeksi uutista.

– Toinen asia sitten on se, varsinkin perheissä, joissa molemmat ovat menettämässä työpaikkansa, tulee kova hätä tulevaisuuden suhteen, työn ja toimeentulon suhteen. Omakotitalojen arvo tippuu. Eikä tämä pitkällä tähtäimellä koske vain Kaipolan väkeä. Alihankintaa tekevissä pienissä yrityksissä voi tulla saneerauksia myös.

Kankainen pohtii myös ostovoiman vaikutusta paikallisiin kauppaliikkeisiin.

Monenlaista tukea tarvitaan

Nyt Kaipolassa alkaa yt-neuvottelut.

– Ne ovat tärkeät, jotta työntekijöille saadaan sovittua koulutus- ja tukitoimia. Tarvitaan myös pitkällä aikavälillä takaisinottovelvollisuus ja eläkeputkijärjestelmän hyväksikäyttäminen, Kankainen sanoo.

Hän tähdentää yhteiskuntavastuuta. UPM:n on näytettävä kantavansa vastuuta työntekijöistään.

– Muutosturvaa on rakennettava pitkällä tähtäimellä.

Tehtävää on Kankaisen mukaan paljon. Paikallisen koulutuskeskuksen kanssa pitäisi UPM:n ja kaupungin sopia yhdessä koulutusasioista, jotta työttömäksi jäävät pääsevät uudelleenkouluttautumaan.

Jämsän kaupunki tekee sen minkä pystyy.

– Katsotaan, mitä resurssia meillä on, terveydenhuoltoa ja muuta, mitä voi käyttää tässä.

Valtion roolia aputoimissa pohditaan monella taholla.

– Olisiko valtiolla mahdollisuus perustaa vaikkapa yhtiö, jota kautta työllistettäisiin, Kankainen kysyy.

1200 työpaikkaa häviämässä

Perjantaina koolla ollut Keski-Suomen maakuntahallitus vetosi maan hallitukseen Jämsän auttamiseksi.

Maakuntahallituksen mukaan tilanne Jämsässä on vakava, kun Kaipolan tehtaalta ja sen toimittajaverkostosta katoaa yli 1 200 työpaikkaa.

Maakuntahallitus toivoo, että valtiovarainministeriö sisällyttäisi Jämsän uudistus- ja investointitoimenpiteet EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseen suunnitelmaan vuosille 2021–23.

Lisäksi maakuntahallitus toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntäisi Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja kirurgista toimintaa Jokilaakson sairaalassa ensi vuoden alusta lukien.

Maakuntahallitus toivoo myös, että työ- ja elinkeinoministeriö muuttaisi yritystukialueen jakoa mahdollisimman pian niin, että Jämsä muuttuisi korkeamman tukitason alueeksi.