Lehtikuva/Emmi Korhonen

Päätavoitteena tulisi olla siirtyminen ekologisesti kestävään, oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan.

Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jatkanut vähenemistään, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvio.

Kehityksen suunta voidaan arvion mukaan kuitenkin kääntää muun muassa ottamalla luonnon monimuotoisuus huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Asiaa koskeva raportti luovutettiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr.) tänään.

Raportin mukaan monimuotoisuuden kehityksen taustalla olevia tekijöitä ovat etenkin suomalaisten vaurastumista seuraava kulutuksen lisääntyminen sekä globaaliin kauppaan liittyvät tarpeet hyödyntää Suomen luonnonvaroja, varsinkin metsävaroja.

Suurimmiksi Suomen luonnon monimuotoisuuteen kohdistuviksi paineiksi tutkijaryhmä tunnisti metsätalouden, maatalouden, rakentamisen sekä saastumisen ja ilmastonmuutoksen.

ILMOITUS

Luonnossa liikkuminen mukaan ehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön

Tutkijaryhmän mukaan Suomen luonnon monimuotoisuutta koskevan uuden kansallisen strategian ja vuosia 2021–2030 koskevan toimintaohjelman päätavoitteena tulisi olla siirtyminen ekologisesti kestävään, oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, joka ottaa huomioon tarvittavien uudistusten sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Maankäytön paineiden vähentämiseksi tulisi tutkijoiden mukaan maan- ja vesienkäytön suunnittelussa soveltaa periaatetta, joka velvoittaa kompensoimaan luonnolle aiheutuvat haitat.

Luonnossa liikkumisen myönteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ehdotetaan sisällytettäväksi ennalta ehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön.