Lehtikuva/Jussi Nukari

”Tarvetta viisipäiväiseen jakeluun ei enää ole, koska jaettavaa ei ole.”

Valtiosihteerien työryhmä ehdottaa, että postinkannossa siirrytään kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen. Työryhmän ehdotuksen mukaan kolmipäiväinen jakeluvelvoite aloitettaisiin vuodesta 2022.

Syynä muutokseen on perinteisen kirjepostin nopea vähentyminen, joka on koronaepidemian aikana entisestään kiihtynyt.

– Tarvetta viisipäiväiseen jakeluun ei enää ole, koska jaettavaa ei enää ole. Koronaepidemia on entisestään vauhdittanut kirjeen kuolemaa. Ei ole todennäköistä, että jakelumäärät palautuvat entiselleen, kun epidemia hellittää, sanoo työryhmää johtanut valtiosihteeri Olli Koski tiedotteessa.

Työryhmän mukaan jakelupäivien vähentäminen on merkittävin toimenpide kustannustehokkaan toiminnan takaamiseksi.

– Tähän liittyvät henkilöstömuutokset ja työnkuvien muutokset tulee tehdä hallitusti ja aktiivisessa vuoropuhelussa henkilöstön kanssa, kuten valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätöskin edellyttää, Koski sanoi tiedotustilaisuudessa.

ILMOITUS

Hallituksen vaihtumisen jälkeen tammikuussa asetettiin valtiosihteerien työryhmä arvioimaan Postin roolia. Työryhmän puheenjohtajana toiminut Koski on omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) valtiosihteeri.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa. Alun perin työryhmän työn piti valmistua jo keväällä, mutta aikataulu venyi koronatilanteen aiheuttamien kiireiden vuoksi.

Sanomalehtien viisipäiväiseen jakeluun tukea

Työryhmän ehdotuksessa pyritään myös turvaamaan viisipäiväinen sanomalehtien jakelu harvaan asutuilla alueilla, jos postinjakelu muuttuu kolmipäiväiseksi.

Esityksenä on, että valtio tarjoaisi määräaikaista tiedonvälitystukea niille kahdelle viikonpäivälle, jolloin normaalipostia ei jaeta. Tuki maksaisi valtiolle arviolta 10–15 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tällä pyritään varmistamaan ja tullaan varmistamaan, että ne, jotka viisipäiväisen sanomalehden tarvitsevat jatkossakin tiedonvälitykseen, tulevat sen saamaan, Koski sanoi.

Kosken mukaan tuettu jakelu ei olisi sanomalehdille ilmaista, vaan lehdet maksaisivat siitä kohtuulliseksi katsotun hinnan.