Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Eläkeputken poisto on yksi keino ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pitämiseksi.”

SDP:n puheenjohtajaksi sunnuntaina valittu pääministeri Sanna Marin lupasi, että budjettiriihellä hänen johtamansa hallitus toteuttaa 30 000 uutta työpaikkaa. Marin puhui Tampereella SDP:n puoluekokouksessa.

Hän otti linjapuheessaan kantaa joihinkin työllisyystoimiin. Hänen mukaansa esimerkiksi työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poisto on yksi keino ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pitämiseksi, mutta samalla on parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa.

– Ilman työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamista emme tule saavuttamaan tavoitettamme ikääntyvien nykyistä korkeammasta työllisyydestä, Marin sano.

Meidän on pyrittävä työn tuottavuuden paranemiseen.

Lyhyempi työaika samalla palkalla

Hän mainitsi jälleen myös työajan lyhentämisen. Hänen mukaansa työolojen parantaminen ja tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, että palkkataso ei heikkene, on yksi tapa jakaa vaurautta reilulla tavalla.

Marin nosti tavoitteen esiin SDP:n 120-vuotisjuhlassa jo vuosi sitten. Asiasta nousi kohu.

ILMOITUS

– Tavoitetta lyhyemmästä työajasta ei silti pidä sivuuttaa, eikä se ole ristiriidassa tavoitteidemme kanssa korkeammasta työllisyysasteesta tai vahvasta, julkisesta taloudesta, Marin sanoi.

– Meidän on pyrittävä työn tuottavuuden paranemiseen yhteiskuntana, yrityksinä ja työntekijöinä. Työn tuottavuuden kasvun mukanaan tuoman vaurauden on jakauduttava paitsi omistajille ja sijoittajille, myös tavallisille työntekijöille. Yksi tapa jakaa vaurautta on työolojen parantaminen ja tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, ettei palkkataso heikkene.

Marin muistutti, etteivät palkat romahtaneet myöskään silloin, kun Suomessa siirryttiin aikoinaan sosialidemokraattien tavoitteen mukaisesti kahdeksan tunnin työpäivään ja viiden päivän työviikkoon. Päinvastoin palkat ovat vuosikymmenten saatossa parantuneet.

Hän sanoi kutsuvansa palkansaajaliikkeen mukaan luomaan konkreettisia askelmerkkejä siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa.

”Täysin kestämätöntä”

Marin otti puheeksi myös alipalkkauksen.

– Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja on täysin kestämätöntä, että suomalaisessa työelämässä osa ihmisistä työskentelee ihmiskauppaan rinnastettavissa oloissa. Räikeisiin epäkohtiin, joista olemme saaneet lukea esimerkiksi siivous- ja ravintola-alalla, on puututtava täydellä voimalla. Kaikki välineet tällaisen riistotalouden lopettamiseksi on etsittävä ja käytettävä, hän sanoi.

Esimerkkeinä keinoista alipalkkaukseen puuttumiseen hän mainitsi hallinnolliset sanktiot ja ammattijärjestöjen ryhmäkanneoikeuden.

Puoluekokous päättyy tänään Tampereella.