Tulikukka de Fresnes

Vasemmistoliiton Honkasalo ja Hänninen vaativat enemmän tukea vuorotyöläisille perheen ja työn yhteensovittamiseksi.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Katja Hänninen ja Veronika Honkasalo edellyttävät, että vuorohoitoa ja kotiin tarjottavaa lastenhoitoa on kehitettävä pienten koululaisten palveluna, jotta esimerkiksi vuorotyötä tekevät tai toisella paikkakunnalla työskentelevät tai opiskelevat eivät joudu jättämään pieniä lapsia pitkiksi ajoiksi, jopa öiksi yksin kotiin.

He tekevät asiasta yhteisen lakialoitteen ja painottavat, että lakialoite on tärkeä myös hallitusohjelman työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

– Erityisen haastava tilanne on yksinhuoltajilla, sillä monet tilastot osoittavat, että taloudellinen eriarvoisuus koettelee heitä erityisen rajusti, Honkasalo sanoo ja muistuttaa siitä, että yksinhuoltajien köyhyys on kasvanut 1990-luvulta lähtien, ja yksinhuoltajien työttömyys on muita vanhempia yleisempää.

Yksinhuoltajien työttömyys on muita vanhempia yleisempää.

– Erityisesti yksinhuoltajilla on vaikeuksia ottaa vuorotöitä vastaan, sillä yhteiskunnan palvelut eivät tue tätä. Tämä on myös tasa-arvokysymys, sillä yksinhuoltajista valtaosa on naisia. Korona on lisännyt köyhien lapsiperheiden määrää merkittävästi. Nyt on aika miettiä, miten puutumme tähän kehitykseen, hän korostaa.

Tukea pienipalkkaisille

Vuorotyötä tehdään paljon terveys- ja sosiaalipalveluissa, vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Kun Sipilän hallitus vapautti kauppojen aukioloajat, sitä perusteltiin lähinnä kuluttajan näkökulmasta. Sen vaikutukset työntekijöiden arkeen ovat edelleen pitkälti selvittämättä.

ILMOITUS

– Tarvitsemme lisää keinoja, joilla helpotetaan erityisesti pienipalkkaista ja usein myös raskasta ja epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien lapsiperhearkea, Hänninen sanoo.

– Monesti perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamiseksi tarjotaan keinoja, jotka sopivat lähinnä keski- ja hyvätuloisille, kuten etätyön ja osa-aikatyön tekemistä. Monissa pienipalkkaisissa töissä osa-aikatyö on etenkin naisilla vastentahtoista, koska sillä ei tule toimeen ja työtehtävät ovat sellaisia, että etätyötä ei voi tehdä. Korona on tuonut hyvin koko yhteiskunnan tasolla näkyväksi töiden erilaisen luonteen, vaikka se on aina ollut olemassa.

Lapsen oikeus

Osa kunnista tarjoaa alle kouluikäisten lisäksi myös pienille koululaisille vuorohoitoa. Kansanedustajat toteavat, että lapsen oikeuksien ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta on oleellista, että asiasta säädetään laissa ja oikeus saada vuorohoitoa pienille koululaisille taataan näin koko maassa.

Nimiä lakialoitteeseen aletaan kerätä eduskunnan istuntokauden alussa syyskuussa.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!