Lehtikuva/Markku Ulander

Arvonnousuvero jakaa puolueita jyrkimmin.

Finnwatch julkaisi maanantaina puolueille tehdyn verovälttelyn kitkemistä koskevan kyselyn tulokset. Vähemmän yllättävästi verovälttelyn kitkemistoimet saavat täyden tuen SDP:ltä, vasemmistoliitolta ja vihreiltä.

Yllättävää on se, että kaikkein kielteisintä suhtautuminen esitettyihin toimiin on kristillisdemokraateissa. Se on ainoa, jonka mielestä asiaan puuttuminen ei vaadi kansallisten lakien korjaamista.

Verovälttelyn vastaisia toimia hallituksessa jarruttavat keskusta ja RKP eivät vastanneet kyselyyn.

– Ensimmäistä kertaa toteutettu yksityiskohtainen kysely puolueiden verokannoista tuo esiin jakolinjat hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä. Veropohjan aukkojen korjaaminen ei ole kaikkien puolueiden agendalla, ja puolueiden kannoissa on suuria eroja, tiivistää Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Oppositiossa kokoomus ja kristillisdemokraatit painottaisivat vastaustensa perusteella kansainvälisiä toimia verovälttelyn kitkemiseksi. Liike Nyt ja perussuomalaiset suosivat puolestaan kansallisia toimia.

ILMOITUS

Eniten eduskuntapuolueiden kantoja jakavat yleistä veronkiertopykälää, osinkoverotusta, arvonnousuveroa ja minimiyhteisöverokantaa koskevat kysymykset.

Yhtenäisintä linja on puolestaan verotietojen läpinäkyvyyteen liittyvien toimien kohdalla: kaikki kyselyyn vastanneet puolueet ovat osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee edistää julkisen maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa ja verotukseen liittyvien tietojen julkisuutta.

Tahtotila piilee yksityiskohdissa

Kyselyyn vastaamatta jättäneiden puolueiden verolinjat jäävät Finnwatchin mukaan epäselviksi.

– On valitettavaa, etteivät RKP ja keskusta vastanneet kyselyyn, eivätkä äänestäjät saa tietoa näiden puolueiden verolinjoista. Ylätasolla kaikki puolueet kertovat kannattavansa toimia verovälttelyn kitkemiseksi, mutta vasta yksittäisiä toimia koskevat kysymykset paljastavat, mikä on tosiasiallinen tahtotila, Hietanen pohtii.

Eniten tällä hallituskaudella on ollut esillä listaamaattomien yhtiöiden muita keveämpi osinkoverotus, jonka korjaamisen valtiovarainministerinä toiminut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni torppasi. Hallitusneuvotteluissa sitä vastaan oli myös RKP.

Kyselyn perusteella listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen puuttumista vastustavat myös kokoomus ja kristillisdemokraatit. Perussuomalaiset on tässä asiassa lähempänä vasemmiston ja vihreiden kantaa.

Jyrkin näkemysero koskee niin sanottua arvonnousuveroa. Sen tarkoituksena on saattaa Suomessa syntyneet omaisuuden arvonnousut veronalaisiksi myös niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia.

Veron säätämisestä täysin samaa mieltä ovat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät, ja täysin eri mieltä perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Finnwatch vaatii puolueilta vastuunkantoa ja konkreettisia toimia verovälttelyn kitkemiseksi ja verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

– Erityisesti katse kääntyy hallituspuolueisiin, joiden enemmistö kannatti kaikkia esitettyjä verovälttelyn vastaisia toimia. Odotamme pian alkavalta budjettiriiheltä konkreettisia tuloksia verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi, Hietanen toteaa.