Sirpa Koskinen

Kaikki palkansaajat tulee saada ansiosidonnaisen turvan piiriin, toteaa Rakennusliiton hallitus.

Rakennusliitto tukee SAK:n tavoitteita ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseksi.

Vahva ja riittävän suuriin yksiköihin perustuva työttömyyskassajärjestelmä tarjoaa järjestön mukaan hyvän pohjan turvan kehittämiselle. Se toteaa, että muutoksissa on varmistettava ansioturvan riittävä taso ja alimpia työttömyyspäivärahoja on korotettava ja karensseja on muutettava kohtuullisemmiksi.

Pohjaksi työajan sijaan tulot

Työssäoloehdon ja sovitellun päivärahan määräytymisen tulee Rakennusliiton mukaan jatkossa perustua työajan sijasta tuloihin, jolloin etuuden hakeminen yksinkertaistuu ja joka kannustaa ottamaan vastaan myös lyhytaikaista työtä. Korvausprosessi helpottuu ja automaatio mahdollistuu, mikä tuo työttömyysturvan käsittelyyn nopeutta ja säästöjä.

Nykyinen työttömyysturvan karenssijärjestelmä rankaisee työtöntä ankarasti virheistä, joiden syy löytyy usein monimutkaisesta järjestelmästä, ei työttömästä henkilöstä. Karenssit ovat kohtuuttoman pitkiä. Karenssia on Rakennusliiton mukaan uudistettava niin, että työttömälle annetaan oikeus korjata mahdollinen virhe rangaistuksetta.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeus on edelleen säilytettävä, jotta ikääntyneiden työttömien toimeentulo voidaan turvata. Ikääntyneiden työttömien nopeaa uudelleen työllistymistä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin.

Työttömyysturvaa on uudistettava osana sosiaaliturvan kokonaisuutta yhteistyössä valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Asian vaatima selvitys- ja tutkimustyö on syytä käynnistää pikaisesti, toteaa perjantaina 21.8. koolla ollut Rakennusliiton hallitus.