Antti Yrjönen

Pia Lohikoski seuraa tehtävässä Matti Semiä, joka oli pyytänyt eroa varapuheenjohtajuudesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valitsi Pia Lohikosken toiseksi varapuheenjohtajakseen kesäkokouksessaan Savonlinnassa perjantaina 21.8.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Paavo Arhinmäki ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Juho Kautto.

– Koronapandemian myötä vasemmistolaisen politiikan tarve on entistä suurempi, jotta emme toistaisi 90-luvun laman virheitä. Tarvitsemme entistä enemmän solidaarisuutta ja yhdessä tekemistä. Siksi haluan toimia puheenjohtajistossa ja kantaa vastuuta, Lohikoski totesi valintansa jälkeen.

Väistyvä toinen varapuheenjohtaja Matti Semi oli pyytänyt eroa tehtävästään päällekkäisten kokousaikataulujen vuoksi. Hän jatkaa työtään eduskuntaryhmän rivijäsenenä.

Keravalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Pia Lohikoski toimii eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston, sivistys- ja tiedejaoston sekä asunto- ja ympäristöjaoston jäsenenä. Hän on varajäsenenä sivistysvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.