Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistonuoret vaatii asepalveluksen uudistamista vapaaehtoisuuteen pohjaavaksi ja sukupuolineutraaliksi.

Järjestön mukaan asepalvelus tulee ulottaa kaikkiin sukupuoliin sekä rankaisuperiaatteesta luopumista palveluksesta kieltäytyville.

– Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä pohjautuu vanhentuneisiin ja epätasa-arvoisiin käsityksiin sukupuolirooleista ja yhteiskunnallisesta työnjaosta eri sukupuolille. Asevelvollisuus on myös rankaisuluonteinen: siviilipalvelusta suorittavia rangaistaan pidemmällä palveluksella sekä totaalikieltäytyjät vangitaan, toteaa Vasemmistonuorten 1. varapuheenjohtaja Mari Ikonen.

Järjestö mukaan puolustusvoimat ei voi laahata tasa-arvon osalta muun yhteiskunnan perässä. Vasemmistonuoret kutsunnat tulee järjestää Suomessa kaikille.

Puolustusvoimat ei voi laahata tasa-arvon osalta muun yhteiskunnan perässä.

Sukupuolineutraali asepalvelus tavoitteena

Vasemmistonuoret arvioi siviilipalveluksen olevan heikkoa. Tästä osoitus on se, että vuodeksi velvoitetusta palveluksesta ei makseta yleisten työehtojen mukaista korvausta.

– Uskottavalle maanpuolustukselle oleellisempaa on motivaatio kuin sukupuoleen perustuva pakottaminen. Suomen tulee ottaa mallia Norjasta, jossa on ollut jo usean vuoden ajan käytössä sukupuolineutraali ja valikoiva asepalvelusjärjestelmä, Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja Christian Karau kiteyttää.