Lehtikuva/Markku Ulander

Elvytys on tässä tilanteessa työllisyyspolitiikkaa, keskusjärjestö painottaa.

STTK:n hallituksen mielestä työllisyysasteen nostamisessa on koronakriisin aiheuttaman epävarmuuden takia oltava aikataulujen suhteen realisti. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin tavoiteltava pohjoismaista tasoa.

Nyt STTK:n mielestä on elvytyksen eikä sopeutuksen aika. Järjestön mukaan viime perjantaina julkaistun valtiovarainministeriön virkamiesraportin työllisyysideat eivät sellaisenaan kelpaa, vaan ne toimivat keskustelun avauksena.

– Juuri nyt elvytys on tärkeintä myös pysyvästi korkeamman työllisyyden saavuttamiseksi. Työllisyystoimissa on keskityttävä pidemmälle aikavälille kuin meneillään olevaan hallituskauteen, sillä julkisen talouden kestävyyshaasteet ovat lähivuosien sijaan kauempana tulevaisuudessa, sanoo puheenjohtaja Antti Palola.

Budjettiriihestä STTK haluaa eväitä koronakriisin selättämiseen. Esimerkiksi työttömyysturvaa ei pidä leikata.

”Kestävällä elvytyksellä vastataan pitkän aikavälin haasteisiin eikä kasvun elementtejä saa leikata. Työntekijöiden työsuhdeturvaa on parannettava ja muutosturvaa kehittämällä tuettava irtisanottujen nopeaa uudelleen työllistymistä. Työvoimapalvelut tarvitsevat lisäresursointia. Työvoimavaltaisten alojen työllisyyttä voidaan tukea esimerkiksi kansalaisille jaettavalla palvelusetelillä”, STTK:n hallitus totesi maanantaina.

ILMOITUS

Työlainsäädännön kehittämistä on jatkettava. Paikallista sopimista voidaan edistää työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Yhteistoimintalain ja muiden hallitusohjelmaan sisältyvien työlainsäädännön uudistushankkeiden on edettävä hallitusohjelman mukaisesti, järjestö edellyttää.

Elvytystoimissa ei STTK:n mukaan saa unohtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja oikeudenmukaista siirtymää.

– Tarvitsemme kestävään kehitykseen pohjautuvan verouudistuksen. Ilmastotoimien työllisyysvaikutusten ja tähän liittyvien osaamistarpeiden kartoitus on sisällytettävä toimialakohtaisiin strategioihin. Oikeudenmukaisesta siirtymästä on huolehdittava niin alueellisen kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Euroopan yhteinen elvytysrahasto antaa tähän pelimerkkejä, Palola sanoo.

Myös tasa-arvotyötä on jatkettava. STTK haluaa, että perhevapaauudistus ja samapalkkaohjelma toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Myös palkka-avoimuutta on edistettävä lainsäädännöllä.

Järjestön mukaan on tärkeää, että oppivelvollisuuden laajentamisesta ja maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta pidetään kiinni. Osaamisen kehittäminen työpaikoilla ja jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on välttämätöntä myös työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!