Antti Yrjönen

”Kohtuuhintaisten asuntojen puutteeseen täytyy voida vaikuttaa”.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee ympäristö- ja ilmastoministeriltä tämän käynnistämistä toimista asunnottomuuden puolittamiseksi.

Kysymyksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus, jossa todetaan, että asunnottomuus puolitetaan tämän vaalikauden aikana, ja poistetaan kokonaan vuoteen 2027 mennessä.

Keinoina hallitusohjelmassa on mainittu Asunto ensin -käytännön jatkaminen, asunnottomuuden poistotavoitteen liittäminen osaksi MAL-sopimuksia, asumisneuvonnan lisääminen sekä asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen.

– Tavoite asunnottomuuden puolittamiseksi ja poistamiseksi on kunnianhimoinen, mutta tarpeellinen, Lohikoski sanoo. Hän muistuttaa, että kirjaus saatiin vasemmistoliiton myötävaikutuksella hallitusohjelmaan.

Asunnottomia on määrällisesti eniten pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, joissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista lisäävät asunnottomuuden riskiä.

ILMOITUS

Pienituloisuus lisää asunnottomuusriskiä

-Asunnottomuusriskiä lisääviin rakenteellisiin syihin, kuten kohtuuhintaisten asuntojen puutteeseen täytyy voida vaikuttaa. Asumisen hinta on etenkin pääkaupunkiseudulla karannut pienituloisten ulottumattomiin, ja siksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa on lisättävä, Lohikoski sanoo.

– Ajankohtaisesti olen huolissani myös siitä, onko koronaepidemia lisännyt asunnottomuutta Suomessa. Tiedämme, että pienituloisuus lisää asunnottomuusriskiä ja koronakriisi vaikutti monen perheen käytettävissä oleviin tuloihin, Lohikoski lisää.

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4600 asunnotonta. Heistä nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 850, asunnottomia naisia oli 1 190, maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100 ja perheitä 264, joissa oli yhteensä 275 lasta.

Ympäristöministeriö käynnisti alkuvuonna 2020 kolmivuotisen asunnottomuuden yhteistyöohjelman, jossa ovat mukana suurimmat kaupungit, palveluntuottajat, järjestöt ja valtion toimijat. Ohjelman painopiste on kuntien asunnottomuustyössä, johon kunnat ovat voineet hakea rahoitusta keväällä.