Lehtikuva/Laura Ukkonen

SAK:n jäsenliittojen yhteydessä toimivat työttömyyskassat arvioivat selviytyneensä koronaepidemian aiheuttamasta ansiopäivärahahakemusten vyörystä hyvin.

Keväällä syntynyt ruuhka on saatu selvitettyä ja hakemusten käsittelyajat vaihtelevat nyt muutamasta päivästä noin kolmeen viikkoon, kertoo SAK verkkosivuillaan.

Lain mukaan työttömyyspäivärahahakemus on käsiteltävä 30 päivän aikana.

Palvelualojen työttömyyskassa ruuhkautui maalis-huhtikuussa pahoin, kun ravintola-, hotelli- ja matkailualan yritysten toiminta lähes pysähtyi koronaepidemian ja sen rajoitustoimien takia. Alkavien työttömyyksien ja lomautuksien hakemuksia tuli tammi-heinäkuussa lähes 44 000 kappaletta, mikä on noin 4,5 kertainen määrä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo kassanjohtaja Ilkka Nissilä.

Kassa rekrytoi kevään aikana noin 30 henkilöä lisää käsittelemään hakemuksia ja sumaa on saatu kesän aikana purettua. Käsittelyajat ovat nyt ensihakemuksissa noin kolme viikkoa ja sovitellun päivärahan osalta noin viikko.

Nissilä kertoo hiedän pyrkineen pitämään kiinni siitä, että sovitellun päivärahan hakemukset saatiin käsiteltyä parin viikon sisällä, koska suuri osa jäsenistä tekee osa-aika- ja keikkatöitä.

ILMOITUS

Teollisuuden työttömyyskassassa hakemusten käsittelyaika on ensihakemuksilla 1–2 viikkoa ja jatkohakemukset käsitellään muutamassa päivässä. Hakemusruuhkaa purkamaan rekrytoitiin keväällä 30 uutta työntekijää.

Heinäkuun loppuun mennessä kassa maksoi päivärahaa 43 378 jäsenelle, joista lomautettujen osuus oli 28 638 eli 66 prosenttia. Viime vuonna heinäkuun loppuun mennessä maksettiin ansiopäivärahaa 21 205 jäsenelle ja lomautettuja näistä oli noin kolmannes.

Tulorekisteri ja automatisointi helpottanut ruuhkan purkamista

Käsittelyaikoja on nopeuttanut muun muassa kansallinen tulorekisteri, jota kassoissa on hyödynnetty.

– Olemme pyrkineet käyttämään tulorekisterin tietoja niin pitkälle kuin se nykyisen työttömyysturvalainsäädännön puitteissa on mahdollista. Pyrimme viime vuoden vaihteessa tiedottamaan teollisuuden alojen työpaikkoja ja niiden palkkatietoja tuottavia tahoja mahdollisimman hyvin tulorekisterin laajan ilmoitustavan ja vapaaehtoisten tietojen toimittamisen tärkeydestä, kertoo Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

Hänen mukaansa tulorekisterin tietoja voidaan hyödyntää huomattavasti paremmin, jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin riittävästi tietoja.

– Meidän aloilla onneksemme aika moni työnantaja on käyttänyt laajaa ilmoitustapaa. Tästä on ollut hyötyä meille.

Hakemusruuhkan purkamista helpotti myös se, että Teollisuuden työttömyyskassassa otettiin viime vuoden aikana käyttöön useita uusia järjestelmiä ja maksatus- ja muiden järjestelmien automaatiota on kehitetty edelleen.

Ennakkomaksusta apua työttömille ja lomautetuille

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaa ovat ruuhkauttaneet erityisesti lomautuksista johtuvat työttömyyspäivärahahakemukset. Uusia päivärahahakemuksia kassaan tuli huhti-kesäkuussa ajoittain jopa 211 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana.

Ruuhkaa purkamaan palkattiin lisää työntekijöitä ja nyt käsittelyajat on saatu puristettua ensihakemuksissa alle kuukauteen ja jatkohakemuksissa noin viikkoon.

Kaikki kolme kassaa ovat ottaneet käyttöön ennakkomaksun. Peruspäivärahan tasoinen ennakkomaksu voidaan maksaa nopeasti ja loput päivärahasta maksetaan, kun työttömyyspäivärahahakemus on saatu käsiteltyä.