Lehtikuva/Markku Ulander

Työn imu lisääntyi ja työuupumuksen ydinoireena pidetty krooninen väsymys väheni koronakevään aikana.

Suomalaisten työhyvinvointi kehittyi lievän myönteisesti koronakevään aikana, mutta kokemukset vaihtelevat.

– Lisääntynyt etätyö ja läheisyys perheissä näyttävät vaikuttaneen myönteisesti työhön ja tuoneen siihen positiivista virettä, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Pelkästään lähikontakteissa työtään tekevien työhyvinvoinnissa ei havaittu koronakevään aikana merkittäviä muutoksia. Myös he kokivat kroonisen työväsymyksen vähentyneen ja terveydentilansa kohentuneen.

Lähityötä tehneillä ei tapahtunut juuri muutoksia työhyvinvoinnissa.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen ennakkotuloksista.

– Muutokset ovat melko lieviä. Ehkä hieman yllättäen työn imu kasvoi varsinkin henkilöillä, joilla oli kouluikäisiä tai nuorempia lapsia. Sen sijaan yleisessä hyvinvoinnissa tai mielenterveydessä ei tämän tutkimuksen perusteella havaittu muutoksia viime kevään aikana.

ILMOITUS

Suomen sosiaali ja terveys ry Sosten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n yhteistyönä toteutetun Sosiaalibarometri 2020:n tulostenmukaan etenkin pienituloisissa perheissä koettiin aikaisempaa enemmän huolta toimeentulosta.

Etätyö lisääntyi vahvasti koronan johdosta

Miten Suomi voi? -kyselyssä 42 prosenttia ilmoitti tehneensä koronatilanteesta johtuen aiempaa enemmän etätöitä.

Viimeisen kuukauden aikana 36 prosenttia oli tehnyt etätöitä vähintään kolme neljäsosaa työajastaan. YLE:n aiemmin keväällä Taloustutkimuksella teettämässä väestökyselyssä 36 prosenttia vastanneista ei pystynyt tekemään työtään etänä.

Valtakunnallisesta etätyösuosituksesta luovuttiin elokuun alussa, mutta paineet palata jonkin asteisiin etätyösuosituksiin ovat voimistuneet. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on puhunut vahvasti etätyösuositusten päivittämiseen puolesta.

Etätyö yleistyi koronaepidemian myötä, mutta edelleen on paljon aloja, joissa etätyö on mahdotonta, kuten fyysinen hoitotyö, teollisuus-, kuljetus- ja rakennusala sekä maa- ja metsätalous.

Osa tylsistyi työhönsä

Lisääntynyt etätyö voimisti myös tylsistymisen kokemuksia ja yleinen tyytymättömyys työhön kasvoi. Työterveyslaitoksen mukaan etätyö asettaa johtajille uudenlaisia vaatimuksia.

Töiden järjestelemiseen, tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyviä rutiineja pitää luoda uudelleen. Kaikkien työn tulisi säilyä mielekkäänä ja prosessien sujua.

– Tutkimuksemme mukaan lähijohdon ja johtajien työuupumus lisääntyi hieman, kertoo erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksesta.

Kyselyyn vastasi 1 077 työikäistä suomalaista. Koronaepidemian työhön aiheuttamista muutoksista kysyttiin touko-kesäkuussa 2020.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!