Antti Yrjönen

Opetusministeri Li Andersson (vas.) haluaa turvata mahdollisimman tehokkaasti oppilaiden lähiopetuksen.

Epävarmasta koronatilanteesta huolimatta lasten oikeus perusopetukseen on turvattava. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään kouluissa yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Päätökset perustuvat nyt tartuntatautilakiin toisin kuin keväällä, jolloin hallitus ohjeisti valmiuslakien pohjalta. Li Anderssonin mukaan kynnys valmiuslakien käyttöön uudestaan on korkea. Tartuntatilanteen pitäisi heikentyä huomattavasti.

– Toivotaan, että pärjäämme syksyllä normaalilainsäädännön toimivaltuuksilla, Andersson sanoi Ylen aamu -lähetyksessä tänään.

Maksuton kouluateria kuuluu kaikille oppilaille myös muulloin kuin lähiopetuksessa.

Andersson muistutti, että hinta olisi suuri niin oppimisen kuin kansantaloudenkin kannalta. Jatkossa rajoituksia voidaan tehdä paikallisesti ottaen huomioon epidemian erilainen kehittyminen eri puolella maata.

Maskit kouluihin?

Opetusministeriössä odotetaan terveysviranomaisten suosituksia koululaisten maskien käytöstä. THL:n odotetaan linjaavan vielä tällä viikolla maskien käytöstä. Tästä linjauksesta riippuu myös koululaisten maskien käyttö.

ILMOITUS

Anderssonin mukaan esimerkiksi joukkoliikennettä koskeva maskien käyttösuositus koskisi myös koulukuljetuksia.

– Jos rajoitus koskee esimerkiksi sisätiloja, joissa ei voida pitää turvavälejä, se voi koskea myös kouluja, totesi Andersson Ylelle.

Käytännön toteutus riippuu myös siitä, että koskevatko linjaukset aikuisia tai asetetaanko joitain ikärajoja maskien käytölle.

– Kaikilla näillä on merkitystä. Oppivelvollisten osalta oppivelvollisuuden järjestäjillä on vastuu.

Etäopetus säilyy mahdollisuutena

Kouluissa varaudutaan torjumaan monin keinoin koronatartuntoja. Andersson muistuttaa, että keväällä tehtyjen muutosten johdosta lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella siten, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin.

– Tällainen päätös voi olla voimassa enintään kuukauden ajan. Opetuksen järjestäjä ei voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varmuuden vuoksi.

– Opetuksen järjestäjä ei voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varmuuden vuoksi, kirjoittaa Andersson kolumnissaan.

Elokuun alussa voimaan tulleen määräaikaisen lain mukaan opetuksen järjestäjällä on myös poikkeuksellisessa opetustilanteessa velvollisuus järjestää oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa.

Anderssonin mukaan kotona oleville lapsille tämä voi olla esimerkiksi vastaavaa kuin ennen koronaepidemiaa sairastettaessa tai matkustettaessa. Myös maksuton kouluateria kuuluu kaikille oppilaille myös muulloin kuin lähiopetuksessa.

Oppimisvelkaa jäi keväältä

Andersson arvioi, että kevään poikkeusolojen aikaisen etäopetuksen aikana osa oppilaista on jäänyt jälkeen oppimistavoitteista ja tarvitsee oppimisen tukea.

– Osalla oppilaista tuen tarve on poikkeuksellisen suuri. Sekä tuelle että oppilashuollon palveluille on tänä kouluvuotena paljon tarvetta, hän painottaa.

Hän korostaa, että haavoittuvimmassa asemassa olevat oppilaat eli erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä kaikista pienimmät oppilaat esiopetuksesta peruskoulun kolmannelle luokalle saakka pysyvät lähiopetuksessa kaikissa tilanteissa.

– On tärkeää, oppilaiden tuen tarpeet kartoitetaan ja niiden mukaiset tukitoimenpiteet käynnistetään heti lukuvuoden alussa, toteaa Andersson.

Huoli opettajien jaksamisesta

Vastuu opetuksen järjestämisestä on kunnissa, joissa on kipuiltu rahoituksesta ja resurssien riittävyydestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 84 miljoonan euron lisärahoituksen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseen ja lieventämiseen.

– Opetuksen järjestäjän on turvattava kouluille riittävät resurssit opetukseen, oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen.

Anderssonin mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden toteutus ja toimeenpano on vaatinut opettajilta, rehtoreilta ja opetustoimen henkilöstöltä paljon.

– Olen kantanut suurta huolta opettajien ja rehtorien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta viime kuukausien aikana.