Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo muistuttaa, että soten kaupallistaminen ei ole hallituksen linjausten mukaista päätöksentekoa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä äänesti viime perjantaina terveyskeskusten, hammashoidon ja osan sosiaalipalveluista siirtämisestä yhteisyritykselle. Yrityksestä enemmistön eli 51 prosenttia omistaa Mehiläinen ja 49 prosenttisesti kuntayhtymä.

Suurimpana omistajana Mehiläisessä on kansainvälinen sijoitusrahasto CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot 57 prosentin omistusosuudella. Uuden yhteisyrityksen hallituksen päätöksenteossa Mehiläisen painoarvo on suuri, sillä hallituksen puheenjohtajaehdokkaasta päättää Mehiläinen.

– On kestämätöntä, että kun me eduskunnassa teemme töitä rakentaaksemme laadukkaaseen julkiseen palveluntuotantoon pohjautuvaa sote-mallia, tehdään paikallistasolla tämänkaltaisia päätöksiä. Päijät-Hämeen sopimuksessa on kyseessä vielä erityisen laaja yksityistämisprosessi, sillä se koskee kaikkea perustason terveydenhuoltoa, Saramo sanoo.

Mehiläiselle on tarjolla optioineen satojen miljoonien jättipotti julkisia sote-rahoja.

Sopimuksen arvo Mehiläiselle on ensi vuonna 36 miljoonaa. Hammashoito siirtyy yhteisyritykselle vasta myöhemmin. Palvelujen laajentuessa vuosihinta nousee 63,6 miljoonaan euroon. Sopimuksen piiriin kuuluvat ensi vaiheessa Lahden mukaan lukien Nastolan soite-keskus, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalvelut.

Kokoomuslaiset kampittavat sotea paikallisesti

Hallituksen sote-linjauksissa suhtaudutaan erittäin kriittisesti sekä laajoihin ulkoistuksiin että määräysvallan siirtämiseen julkiselta toimijalta yhteisyritykselle.

ILMOITUS

– Hallitsematon yksityistämiskehitys paikallistasolla, vastoin hallituksen sote-politiikkaa, voi vaarantaa koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen. Siksi kunnissa tulisi nyt suhtautua vakavasti hallituksen sote-linjauksiin, Saramo toteaa.

Viime perjantain yhtymäkokouksessa päätettiin perustaa yhteisyritys, vaikka Lahden kaupunginhallitus vastusti hanketta äänin 7–4. Enemmistön mukaan palvelut tulee ottaa suunnitelmallisesti ja portaittain julkisen tuottajan hoidettavaksi. Hanke eteni kokoomuslaisten edustajien äänillä, jotka annettiin vastoin kaupunginhallituksen ohjetta.

– Nykyinen hallitus on luvannut rakentaa paremman soten, jonka pohjana ei ole palvelujen kaupallistaminen, vaan julkisiin palveluihin panostaminen. En katso hyvällä sitä, että kokoomus ajaa yksityistämishankkeitaan läpi nyt kunta kerrallaan, vastoin hallituksen linjauksia, Saramo toteaa.

Monopoli kaventaa sote-palvelujen valintaa

Myös Lahden vasemmistoliiton valtuustoryhmä linjaa yhteisyrityksen olevan räikeässä ristiriidassa valtakunnan soteuudistuksen kanssa. Yhteisyrityksellä luodaan esteitä sote-palvelujen integraatiolle sekä synnytetään monopolitilanne.

Valtuustoryhmä muistuttaa perusterveydenhuollon palvelujen olevan kuntalaisille tärkeimpiä palveluita, joihin tulee voida paikallisdemokratian kautta vaikuttaa. Yhteisyritys sulkee myös asiakkailta ja potilailta mahdollisuuden valita julkista palvelujen tuottajaa.

Ryhmässä ollaan huolissaan myös yhteisyrityksen vallankäytöstä. Hyvinvointikuntayhtymä ja vastoin Lahden kaupunginhallituksen päätöstä toimineet yhtymäkokousedustajat ovat osoittaneet, ettei omistajaohjauksella voida vaikuttaa palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, todetaan ryhmän tiedotteessa.

Tämä herättää epäilyjä, ettei hyvinvointikuntayhtymä pysty ohjaamaan vähemmistöomistajana yhtiölain suojaamaa yhtiötä jatkossakaan.

Mikäli yhteisyrityspäätöstä ei saada kumottua, on syytä irtaantua perusterveydenhuollon palveluiden osalta villiintyneestä yhtymästä ja palauttaa palvelut kaupungin omaksi toiminnaksi, jolloin myös kaupunkilaisilla on aito mahdollisuus niihin vaikuttaa.