Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitusryhmä esitti myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen kokeilua.

Vihreät vaatii budjettiriihestä ratkaisuja ilmastokriisiin ja työllisyyteen. Puolue on valmis esimerkiksi poistamaan työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanotun eläkeputken ja aloittamaan kokeilun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vapaaehtoisesta porrastamisesta. Kokeilussa työtön saisi itse valita nykymallin tai porrastetun mallin.

Tavoitteena on Ruotsia vastaava työllisyyden taso yli 55-vuotiaiden ikäluokassa. Tämä tarkoittaisi arviolta 80 000 uutta työllistä tästä ikäryhmästä. Puheenjohtaja Maria Ohisalo huomauttaa, että toimet työllisyyden kohentamiseksi valuvat hukkaan, jos ihmiset palavat loppuun. Siksi eläkeputken poistamisen yhteydessä on tehtävä linjaus pitkäjänteisistä panostuksista työssä jaksamiseen, mielenterveyspalveluihin ja jatkuvaan oppimiseen.

Vihreät ei ole valmis kompensoimaan eläkeputken poistamista irtisanomisjärjestyksen tiukentamisella, koska tämä voisi tarkoittaa sitä, että viimeisenä taloon tulleet eli usein nuoret työntekijät irtisanottaisiin ensimmäisinä.

– Meille ei käy se, että nuorten asemaa heikennetään, Ohisalo sanoi tiukasti vihreiden hallitusryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa maanantaina Lahdessa.

Vihreiden yksi tavoite on myös saada Suomeen 80 000 lisätyöllistä työperäisen maahanmuuton keinoin vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää Ohisalon mukaan sitä, että lupaprosessit saadaan yhtä jouheviksi ja nopeiksi kuin parhaissa verrokkimaissa.

ILMOITUS

Ruuhkamaksuista linjaus jo budjettiriihessä

Vihreiden hallitusryhmä linjasi Lahdessa syksyn ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja puolueen tavoitteita hallituksen budjettiriihessä. Se esitteli kokouksen jälkeen 13 toimea, joilla Suomea nostettaisiin jaloilleen koronan jälkeen ja rakennetaan samalla hiilineutraalia Suomea.

Vihreät lähtee siitä, että tänä syksynä on tehtävä ratkaisuja sekä ensi vuotta että pidemmän tähtäimen kestävyyttä silmällä pitäen.

Esimerkiksi köyhyyden vähentäminen Suomesta vaatii puolueen mielestä aiempaa selkeämpiä tavoitteita, ja ympäristölle haitallisista tuista on päästävä eroon 2030-luvulle tultaessa joko suorilla leikkauksilla tai uudelleenohjaamalla tuet hiilineutraaliutta tukevaan suuntaan.

Vihreiden mielestä esimerkiksi liikenteen ruuhkamaksuja koskevasta lainsäädännöstä tulee linjata jo budjettiriihessä siten, että se valmistuu ensi vuoden kehysriiheen mennessä. Kun lainsäädäntö on valmis, kunnat voivat itse päättää, ottavatko ruuhkamaksut käyttöön.

Ohisalo myös muistutti hallituksen linjanneen jo Vuosaaren ilmastokokouksessa keväällä, että lämmityspolttoaineiden kuten lämmityspolttoöljyn ja turpeen verotusta on nostettava tulevan vuoden budjetissa 100 miljoonalla eurolla. Hänen mukaansa tarkemmat linjaukset ovat myöhästyneet koronan vuoksi. Vielä ei ole yhteistä näkemystä esimerkiksi sitä, miten korotukset kohdennetaan.