Lehtikuva/Roni Rekomaa

Jos halutaan nopeasti korjata työttömyysturvan ongelmia, niin myös lyhytaikaisten työsuhteiden on SAK:n hallituksen mukaan turvattava oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Lisäksi alimpia työttömyyspäivärahoja on korotettava ja karensseja kohtuullistettava, toteaa maanantaina koolla ollut SAK:n hallitus.

– Nämä olisivat muutoksia, jotka ovat nopeasti ja helposti toteutettavissa. Ne parantavat nuorten pätkä- ja silpputyöläisten asemaa ja helpottavat pienituloisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimeentulo-ongelmia, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Ansiosidonnainen kaikille

SAK:n hallitus tukee tavoitetta, että kaikki palkansaajat ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä. Työttömyysturvan uudistaminen on tehtävä kokonaisuutena ja erilaisia uudistamisen vaihtoehtoja on selvitettävä tarkemmin. SAK:n näkemyksen mukaan työttömyyskassajärjestelmä on vahva pohja kehittämiselle.

Kesällä virinnyt keskustelu ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta on SAK:n hallituksen mielestä ollut sisällöltään yksipuolista.

Keskustelussa yleistä työttömyysvakuutusta myytiin SAK:n mukaan oikeudenmukaisena, ilman että sen sisältöä määriteltiin tarkemmin. Keskustelussa ei myöskään pohdittu syvällisemmin, miksi jotkut työntekijät eivät ole vakuuttaneet itseään nykyisessä kassajärjestelmässä.

ILMOITUS

– Pelkästään se, että työttömyysturva on yleinen, ei tee siitä oikeudenmukaista. Näin on erityisesti niiden palkansaajien kohdalla, joiden kohtalona ovat nollatuntisopimukset, osa-aikaisuus ja määräaikaiset työsopimukset tai matalat ansiot, Eloranta muistuttaa.

Päiväraha tulojen mukaan

SAK vaatii myös, että työssäoloehto ja soviteltu päiväraha määräytyvät jatkossa tulojen mukaan ja työaikatarkastelusta luovutaan. Tämä paitsi yksinkertaistaa työttömyysturvaa, myös kannustaa lyhytaikaisten töiden tekemiseen.

Näiden parannusten lisäksi

Ihmisten hyväksikäyttöön työelämässä on vaikutettava lainsäädännöllä

SAK:n hallitus vaatii, että ihmisten hyväksikäyttö on saatava loppumaan Suomen työelämässä. Tähän tarvitaan monipuolisia keinoja. Pelkällä työttömyysturvalla ei korjata työelämän epäoikeudenmukaisuuksia. 

Oikeus lisätunteihin vahvemmaksi

Nollatuntisopimuslaisten ja osa-aikatyötä tekevien asemaa on parannettava. On kiirehdittävä lakimuutoksia, joilla vahvistetaan vaihtelevan työajan työsopimuksia vastaamaan todellista työntekoa ja osa-aikatyöntekijöiden oikeutta lisätunteihin.  Työsuhteiden naamiointi toimeksiantosuhteiksi on myös lopetettava. Työsuhde- ja muutosturvaa on vahvistettava selkeyttämällä irtisanomisten pelisääntöjä ja laajentamalla muutosturvaa palvelemaan myös pätkätyöläisiä.

Myös työkalut on saatava kuntoon. Tarvitaan työsuojeluviranomaiselle oikeutta määrätä tuntuva hallinnollinen sanktiomaksu työntekijää hyväksikäyttävälle työnantajalle, alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen toimintamahdollisuuksien parantaminen hyväksikäyttötilanteissa. 

Eloranta huomauttaa, että työntekijöiden riistämiseen ja ala-arvoiseen kohteluun perustuvat liiketoimintamallit ovat lainsäädännöllisin muutoksin ja vahvemmilla viranomaisyhteistyöllä ja -resursseilla pystyttävä lopettamaan.  

– Oikeudenmukaisuutta on se, että palkalla tulee toimeen. Työntekijät haluavat elättää itsensä ja perheensä palkalla, eivät sosiaaliturvalla ja työttömyyspäivärahoilla. Siksi työelämän pelisääntöjä pitää kehittää työntekijän asemaa parantaen ja turvaten sekä varmistaen elämiseen riittävät ansiot.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!