Lehtikuva/Roslan Rahman

Verotukselta voi välttyä muuttamalla ulkomaille ennen omaisuuden luovutusta.

Paljon omaisuustuloja saavat henkilöt muuttavat muita useammin veroparatiiseihin, kertoo Finnwatch uudessa raportissaan Suuntana paratiisi . Ilmiö voi liittyä verosuunnitteluun, jossa asuinkirjojen siirrolla pyritään välttämään Suomen myyntivoittoveroja.

– Korkeita, yli 50 000 euron vuosittaisia omaisuustuloja nostavat suomalaiset ovat vuosina 2014–2018 siirtäneet asuinkirjansa muita useammin maihin kuten Portugali, Sveitsi, Luxemburg ja Singapore, kertoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Suomen verolainsäädännön vuoksi varakkaimpien henkilöiden on mahdollista välttyä verotukselta muuttamalla ulkomaille ennen omaisuuden luovutusta. Mahdollisuus myyntivoitto-, perintö- tai lahjaverotukselta välttymiseen koskee ainoastaan muuta kuin kiinteistöomaisuutta omistavia henkilöitä, ja asettaa näin eri verovelvolliset hyvin eriarvoiseen asemaan, raportissa kerrotaan.

Finnwatchin selvitys perustuu Tilastokeskuksen aineistoihin. Niiden mukaan paljon omaisuustuloja saaneet muuttivat näihin neljään maahan 3–10 kertaa muita todennäköisemmin.

Varakkaat suosivat selvityksen perusteella muita useammin maita, joissa sijoitusten myyntivoittoja ei veroteta lainkaan tai jotka houkuttelevat varakkaita maahanmuuttajia erilaisten verotusta huojentavien ohjelmien avulla.

ILMOITUS

– Kun alunperin Suomessa kertynyttä omaisuutta realisoidaan veroparatiisiin muuton jälkeen, Suomi menettää verotuloja. Veropohjan aukot asettavat verovelvolliset myös eriarvoiseen asemaan ja ruokkivat valtioiden välistä haitallista verokilpailua, Hietanen sanoo.

Muuttoihin liittyvät porsaanreiät tukkimatta

Maastamuuton avulla tapahtuvaa verosuunnittelua pystyvät hyödyntämään lähinnä suurta sijoitusvarallisuutta omaavat henkilöt. Suomessa sijoitusvarallisuus on keskittynyt voimakkaasti kaikkein varakkaimmille.

Finnwatch muistuttaa, että toisin kuin suuri osa muista kehittyneistä maista, Suomi ei ole tukkinut muuttoihin liittyviä verolainsäädännön porsaanreikiä. Lainsäädäntötoimenpiteisiin ei ole ryhdytty siitäkään huolimatta, että verotusta lykkäävien vakuutuskuorten käytön lisääntyminen on entisestään pahentanut ongelmaa.

– Suomen tulee säätää arvonnousuvero, joka on käytössä jo lähes kaikissa keskeisimmissä verrokkimaissa. Päätökset veron valmistelun jatkamisesta tulee tehdä jo syksyn budjettiriihessä, Hietanen vaatii.

Arvonnousuveron tarkoituksena on saattaa veronalaiseksi Suomessa asumisaikana kerrytetyt omaisuuden arvonnousut siinäkin tapauksessa, että verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia.