Lehtikuva/Emmi Korhonen

Miljoona köyhtyvää äänioikeutettua työeläkeläistä voi hankkia oikeutta vasta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Tämä hallitus ei edes luvannut mitään työeläkeläisille, ja nyt se uhkaa jopa leikata, jotta Saksan pankit pelastetaan, lähettämällä Italiaan meidän verorahojamme. Tämä on kansan oikeustajun vastaista.

Eläkeläisköyhyys voidaan poistaa oikaisemalla verotus samaksi kuin työn verotus ja päivittämällä leikattu indeksi ostovoimaisemmaksi.

Molemmat asiat ovat perustuslain pykälän 6 vastaisia. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kun miljoona työeläkeläistä innostuu äänestämään eduskuntavaaleissa 2.4.2023, niin vuonna 1996 säädetty laki leikatusta indeksistä voitaisiin asteittain korjata jakovaran kehittyessä. Viime vuonna eläkelaitosten sijoitustuotot nousivat 23,9 miljardiin euroon ja maksetut eläkkeet olivat 29,0 miljardia euroa.

Esko Järvenpää
Jämsä