Lehtikuva/Emmi Korhonen

Li Anderssonin mukaan lisäavustusta ei makseta lomauttaville kunnille.

Oppilaat palaavat kouluihin ensi viikolla uudessa tilanteessa. Suuri osa kevätlukukaudesta meni koronaviruksen takia etäopetuksessa, jolla oli haitallisia vaikutuksia ainakin osalle oppilaista oppimistuloksissa.

Nyt alkamassa ovat opettajien lomautukset.

– Opettajien lomautuksia on vireillä enemmän kuin kertaakaan sitten 1990-luvun lamavuosien, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Ammattijärjestön tietojen mukaan vähintään 49 kuntaa joko lomauttaa, irtisanoo tai osa-aikaistaa opettajia tänä vuonna. Näistä 18 ajoittaa lomautukset syyslukukaudelle.

– Kuntapäättäjien pitäisi ymmärtää, ettei niillä tavoiteltava kertaluontoinen säästö ole järkevässä suhteessa oppimiselle aiheutettuun haittaan, eikä se koskaan pelasta kunnan taloutta. Lomautusoloissa opetussuunnitelman mukainen opetus käy mahdottomaksi ja opiskelun turvallisuus heikkenee, Luukkainen sanoo.

ILMOITUS

Andersson: Tuen tarve on suuri

Opetusministeri Li Andersson vetosi tiistaina Ylen haastattelussa kuntapäättäjiin, että nyt priorisoitaisiin lasten ja nuorten asemaa ja oikeutta opetukseen.

– Tämä on hetki, jolloin tarvitsemme varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia töissä.

Andersson viittasi kevään etäopetusjaksoon, joka on kasvattanut lasten ja nuorten lisätuen tarvetta sekä opetuksessa että oppilashuollossa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa oleville lapsille pitkä etäopetusjakso loi haasteita oppimiseen.

Ministerin mukaan tuen tarve syksyllä on jopa poikkeuksellisen suuri.

Oppimisvajetta vaikka myönteistäkin

OAJ selvitti loppukeväästä 2020 peruskoulun ja lukion opettajien kokemuksia poikkeusjärjestelyistä ja paluusta lähiopetukseen. Verkkokyselyyn vastasi 1 663 opettajaa ja rehtoria. Opettajia pyydettiin arvioimaan, millaisia vaikutuksia etäopetusjaksolla oli oppimiseen.

Neljännes vastaajista arvioi, että etäjakson vaikutus oppimiseen oli kielteinen useille oppijoille. 70 prosenttia opettajista katsoi, että seuraukset olivat haitalliset yksittäisille oppijoille. Lähes kaikki opettajat tunnistivat etäopetusjaksolla olleen kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia yksittäisille ja jopa useille oppilaille.

– Oppimisvajetta varmasti syntyi, vaikka etäjaksosta oli myös myönteisiä kokemuksia, sanoo OAJ:n Luukkainen.

– Tänä syksynä ja ensi talvena tarvitaan monenlaista oppimisen tukea, esimerkiksi pienempiä opetusryhmiä sekä enemmän opettajan antamaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

– Oma lukunsa on esimerkiksi ammatillinen opetus, jossa ongelmia syntyi jo siitä, ettei kaikkea opetusta ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista voitu toteuttaa. Opettajat eivät myöskään tavoittaneet kaikkia opiskelijoita.

Ei lomautuksia ja lisätukea yhtä aikaa

Luukkainen sanoo odottavansa, että opetusministeriö ja erityisesti Opetushallitus vaativat kunnilta oppimisvajeiden kartoitusta ja edellyttävät niiltä suunnitelmaa vajeiden paikkaamiseksi.

– Muutoin on vaarana, että osa kunnista ei tee vakavalle asialle mitään, kuten lomautukset jo nyt osoittavat.

Ministeri Li Anderssonin mukaan kunta ei voi samaan aikaan lomauttaa opettajiaan ja päivähoidon työntekijöitä ja saada koronasulun takia annettua lisärahoitusta.

– Se ei ole avustusten hengen mukaista. Ehdoissa on todettu, että kunta voi joutua maksamaan avustusta takaisin opetus- ja kulttuuriministeriölle, mikäli se on lomauttanut varhaiskasvatuksen tai opetuksen henkilöstöä samoissa toiminnoissa, joihin myönnetty lisärahoitus kohdistuu.

Tuki siis peritään näiltä kunnilta takaisin.

Satojen miljoonien lisärahoitus

Hallitus on myöntänyt koulutuksen järjestäjille yhteensä 130 miljoonaa euroa lisätukea koronasulun aiheuttamien ongelmien jälkihoitoon.

– Lisärahoituksella varmistetaan se, että kaikissa kunnissa saadaan kartoitettua oppilaiden tilanne ja voidaan antaa lisäopetusta, oppilashuollon palveluja ja ohjausta kaikille, jotka sitä tarvitsevat, Andersson sanoi Ylelle.

Hänen mukaansa talousvaikeuksissa oleville kunnille on luvassa vielä lisää taloudellista tukea. Niille ohjataan myöhemmin yli 300 miljoonaa euroa hallituksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa edistävän hankkeen kautta.

OAJ:n Luukkainen kehottaa kuntavaalien lähestyessä kansalaisia seuraamaan päättäjien toimintaa tarkasti.

– Valtion ei pidä tukea lomauttavia kuntia, joissa paikalliset päättäjät omilla ratkaisuillaan aiheuttavat ongelmia ja laittavat paikkaamisen valtion maksettavaksi. Onneksi lähemmäs sata kuntaa on jo tunnistanut riskit ja vetänyt pois lomauttamisaikeensa.

Opettajat haluavat tarkempia ohjeita

OAJ:n kyselyssä opettajat arvioivat myös, miten laajasti opetussuunnitelman mukaista opetusta pystyttiin antamaan etäopetuksena keväällä. Etenkin perusopetuksessa opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista jouduttiin tinkimään. Näin arvioi kolme neljästä opettajasta.

Valtaosa vastaajista koki, että valtakunnan tasolta ja koulutuksen järjestäjiltä saadut ohjeet lähiopetukseen paluusta olivat epäselviä ja puutteellisia. Sen sijaan oman työyhteisön antama tuki koettiin tärkeäksi. Rehtorit ja esimiehet saavat opettajilta kiitosta, sillä 71 prosenttia vastaajista kertoi, että omalta esimieheltä saatu tuki on ollut riittävää tai melko riittävää. Erityisen tärkeäksi opettajat kokivat kollegojen antaman tuen.

– Opettajat selvisivät hurjasta kuormituksesta koulun arjen tuntevien kollegojen ja rehtorien tuella. Alkavana lukuvuonna opettajat ja rehtorit ansaitsevat kuitenkin konkreettiset ohjeet siitä, kuinka koronatilanteen jatkuessa toimitaan. Tämä on ministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien vastuulla, Luukkainen muistuttaa.

Myös ammattijärjestöön tukeuduttiin kriisikevään aikana. Yhteydenotot OAJ:hin viisinkertaistuivat, ja jäsenmääräkehitys oli poikkeuksellisen positiivinen.

– Ammattijärjestö olemassa juuri sitä varten, että se auttaa jäseniään, kun työelämässä tulee ongelmia. Moninaiset käytännön ongelmat koulun arjessa, etätyössä ja terveyden suojelussa aiheuttivat opettajissa huolta ja kysymyksiä, ja niihin saatiin apua omasta liitosta.

Etäopetusta ehkä vuoroviikoin

Li Andersson muistutti tiistaina Facebookissa siitä, että virus on edelleen läsnä ja tartunnat voivat lisääntyä syksyn aikana.

”Tästä syystä on erittäin tärkeää edelleen noudattaa samoja ohjeita kuin keväällä, eli huolehtia hyvästä käsihygieniasta, pitää fyysistä etäisyyttä ja jäädä sairaana kotiin. Näitä perusohjeita on syytä noudattaa myös kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Siten varmistetaan, että koulunkäynti onnistuu mahdollisimman sujuvasti tänä syksynä. Terveyden ohella tärkeintä on, että lasten ja nuorten oikeus oppimiseen toteutuu myös poikkeuksellisina aikoina.”

Anderssonin mukaan on syytä varautua myös siihen, että epidemiatilanne huononee ja suosituksia voidaan joutua tiukentamaan. Perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio tästä tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt tarkoittavat Anderssonin mukaan sitä, että on mahdollista vuorotella etä- ja lähiopetuksen välillä.

”Oppilaat eivät enää joudu olemaan pitkään yhtäjaksoisesti kotona etäopetuksessa, vaan koululla käydään tässä tapauksessa esimerkiksi vuoroviikoin.”