Lehtikuva/Wojtek Radwanski

Naisjärjestöt kantavat huolta Puolan ja Turkin aikeista irtaantua Istanbulin sopimuksesta.

EU:n tulee toimia naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelemiseksi, toteaa Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry tiedotteessaan.

Järjestön mukaan koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuva väkivaltaa, joka muutenkin on vakava ongelma ympäri maailman.

Sekä Turkki että Puola ovat uhanneet irtaantua Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi solmitusta Istanbulin sopimuksesta, mikä kertoo NYTKIS ry:n mukaan vakavasta laajemmasta kehityksestä.

Järjestö on jo aikaisemmin keväällä ottanut kantaa Puolan yrityksiin polkea ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten oikeuksia koronapandemian varjolla.

– Nyt maan nykyisen hallituksen huolestuttavat linjaukset näyttävät saaneen jatkoa. Myös Turkki, jossa naiset ovat viime päivinä osoittaneet mieltä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naismurhia vastaan, on uhannut erota sopimuksesta. Puolan ja Turkin irtautuminen Istanbulin sopimuksesta olisi vaikutuksiltaan vaarallinen askel taaksepäin.

ILMOITUS

Monissa sopimuksen ratifioineissa maissa on järjestön mukaan jo näkynyt selvää edistystä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä. Siksi NYTKIS ry pitääkin huolestuttavana sitä, että sopimusta yritetään tahallisesti tulkita väärin ja että siitä jaetaan virheellistä tietoa omien poliittisten näkemysten edistämiseksi.

Istanbulin sopimuksen vastustaminen on osa laajempaa yritystä rajoittaa naisten oikeuksia ja heikentää sukupuolten välistä tasa-arvoa, järjestö korostaa.

Istanbulin sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Sopimus ei vaaranna perheen käsitettä, vanhempien oikeuksia, perinteitä taikka arvoja. Sopimus ei sulje ulkopuolelle väkivaltaa kokeneita miehiä, eikä se myöskään edistä minkäänlaista sukupuoli-ideologiaa, vaan pyrkii edistämään tasa-arvoa ja suojelemaan kaikkia lähisuhde- ja perheväkivaltaa kokeneita.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen keskeisimpiä ihmisoikeusongelmia ja siksi on tärkeää turvata Istanbulin sopimuksen asema ja työskennellä väkivallan uhrien tukemiseksi myös kotimaassa. Suomen ja EU:n tulee ottaa vahvasti kantaa naisten oikeuksien heikentämistä vastaan, tiedotteessa todetaan.