Wikimedia Commons/Brocken Inaglory/CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa havainneet aktiivisen metaanivuodon merenpohjasta Antarktiksen alueella, kertoo brittilehti Guardian. Antarktis koostuu Etelämantereesta ja sitä ympäröivistä merialueista.

Tutkimuksessa havaittiin, että metaania käyttäviä mikrobeja oli tutkitussa Antarktiksen vedessä varsin vähän.

Metaani on paljon voimakkaammin kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu kuin hiilidioksidi, mutta sen pysyvyys ilmakehässä on selvästi lyhyempää.

Metaani on paljon voimakkaammin kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu kuin hiilidioksidi.

Meristä vapautunut metaani ei vielä ole merkittävä tekijä ilmaston lämpenemisessä, mutta sitä on suuret määrät varastoituneena merenpohjaan. Jos sitä alkaa vapautua runsaasti ilmakehään, se on vaarallinen lisä ilmastokriisiin. Kyseessä olisi silloin yksi takaisinkytkentämekanismeista, joissa ilmaston lämpeneminen kiihdyttää itse itseään.

Metaania vapautuu ilmakehään muun muassa karjataloudesta, fossiilisista polttoaineista, kaatopaikoilta ja biomassan polttamisesta. Yksi pahimmista uhkakuvista on Siperian turvesoiden ikiroudan sulaminen, mikä voisi aiheuttaa suuria metaanipäästöjä.

Antarktiksen metaanivuodon syystä ei ole tietoa, mutta Guardianin mukaan ilmaston lämpenemistä ei pidetä todennäköisenä. Rossinmeri, jossa vuoto havaittiin, ei ole vielä lämmennyt merkittävästi.

Sukeltajat huomasivat vuodon jo vuonna 2011, mutta sitä on tieteellisesti tutkittu vasta vuodesta 2016 lähtien.