Lehtikuva/Pau Barrena

Komissio esittää EU-maille nipun toimenpiteitä, joilla vahvistetaan valmiutta koronaepidemioiden varalta.

Komission mukaan testauksen kattavuutta, kontaktien jäljittämistä ja seurantaa tulisi lisätä EU-jäsenmaissa. EU:n tulisi varmistaa yhteishankinnoilla ja varmuusvarastoinnilla henkilösuojainten, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus.

– Tänään esitetyillä toimenpiteillä on tarkoitus torjua uusia mahdollisia koronavirusepidemioita. Hyödynnämme viime kuukausien kokemuksia ja teemme suunnitelmia improvisoinnin välttämiseksi, vahvistamme valmiuttamme kaikilla aloilla, turvaamme sisämarkkinoiden toiminnan ja sen keskeiset vapaudet sekä helpotamme taloudellista ja yhteiskunnallista elpymistä koko EU:ssa, sanoo komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas.

Tukea hoitohenkilöstön ja potilaiden siirrolle EU-maiden kesken

Myös kausi-influenssaa pyritään suitsimaan lisäämällä rokotuskattavuutta ja varmistamalla influenssarokotteiden saatavuus.

Tarkoitus on tukea terveydenhuollon puskurikapasiteetin nopeaa käyttöönottoa. Taloudellista tukea annetaan hoitohenkilöstön ja potilaiden siirtämiseen EU-maiden välillä. Pelastuspalvelumekanismin kautta koordinoidaan hoitotiimien ja laitteiden kiireellisiä toimituksia apua pyytäneisiin maihin EU:n.

EU:ta arvosteltiin Italian avunpyyntöjen hylkäämisestä kevään koronapandemian alkaessa levitä Eurooppaan. Komissio esitti myöhemmin anteeksipyynnön Italialle.

ILMOITUS

Toimilla pyritään myös tukemaan riskialttiita ryhmiä jakamalla hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät testaukseen ja hoitoon sekä mielenterveys- ja psykososiaaliseen tukeen.

Parhaillaan EU-jäsenmaat neuvottelevat myös 750 miljardin elpymispaketista, josta odotetaan päästävän sopuun heinäkuussa.

Vastuu varautumisesta kullakin EU-maalla

Komissio on epidemian puhkeamisesta lähtien ollut koordinoimassa tiedonvaihtoa ja suosituksia rajat ylittävistä terveydenhuoltotoimista. Nopeat toimia perustellaan sillä, että vältytään viruksen leviämiseltä ja uusilta yleisiltä sulkutoimilta.

Tänään hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat EU-maiden viranomaiset, komissio ja EU-virastot. Schinas totesi tiedettävän nyt viruksesta enemmän mutta painottaa ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista.

Myös kausi-influenssaa pyritään suitsimaan lisäämällä rokotuskattavuutta ja varmistamalla influenssarokotteiden kansalliset lisähankinnat. Tarkoituksena on varmistaa, ettei jo valmiiksi lujilla oleviin terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistu niin suurta painetta.