Lehtikuva/Hanna Matikainen

Useimmin pakkotyöhön oli jouduttu ravintola- ja siivousalalla.

Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneita henkilöitä ohjautuu Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään aiempaa tehokkaammin. Kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna auttamisjärjestelmään ohjautui 48 henkilöä, jotka ovat olleet ihmiskauppaan viittaavissa olosuhteissa Suomessa. Näin kertoo Maahanmuuttovirasto.

Suomessa on tunnistettu eniten pakkotyöhön liittyvän ihmiskaupan uhreja. Useimmin pakkotyöhön oli jouduttu ravintola- ja siivousalalla. Nämä kaksi alaa ovat näkyneet auttamisjärjestelmän tilastoissa jo useiden vuosien ajan. Lisäksi pakkotyötä oli tehty jonkin verran rakennusalalla sekä muissa yksittäisissä työpaikoissa.

Kolme asiakasta oli joutunut pakkotyöhön Suomessa ollessaan alaikäinen.

Kolme asiakasta oli joutunut pakkotyöhön Suomessa ollessaan alaikäinen.

Suomessa on tunnistettu jonkin verran myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, erityisesti henkilön hyväksikäyttämistä prostituutiossa, pakkoavioliittoja, rikolliseen toimintaan pakottamista sekä niin kutsuttua benefit fraud -ihmiskauppaa. Siinä uhria pidetään ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa, jotta hyväksikäyttäjä voi kerätä uhrille maksettavat palkat tai muut etuudet. Suomessa ei ole vielä oikeuskäytäntöä tästä ihmiskaupan muodosta.

Palveluihin otettiin myös kolme henkilöä, jotka toimivat todistajana ihmiskauppaan liittyvässä rikosprosessissa.

ILMOITUS

Yhä useammin Suomessa hyväksikäytetyn henkilön tilanteeseen liittyy jonkinasteinen turvauhka. Joissain tapauksissa turvauhka on voinut olla hyvinkin korkea. Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä poliisin ja uhrin kotikunnan kanssa uhrin suojaamiseksi.

Uhri hakeutuu itse avun piiriin

Aiempina vuosina Suomessa uhriksi joutuneita on vastaavana ajanjaksona tunnistettu huomattavasti vähemmän: 34 henkilöä vuonna 2019, 30 vuonna 2018, 16 vuonna 2017 ja vain 11 vuonna 2016.

Ihmiskaupan uhrin oma yhteydenotto auttamisjärjestelmään on noussut toiseksi yleisimmäksi tavaksi hakeutua avun piiriin. Lisäksi Suomessa uhriksi joutuneita henkilöitä ovat auttamisjärjestelmään ohjanneet erityisesti Rikosuhripäivystys, turvakodit ja poliisi.

Kaikkiaan uusia asiakkaita otettiin alkuvuonna 2020 auttamisjärjestelmän palveluihin 149, joista 108 on mahdollisia ihmiskaupan uhreja tai todistajia ja 41 heidän alaikäisiä lapsiaan. Uusista asiakkaista 56 prosenttia oli joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomen ulkopuolella. Ulkomailla uhriksi joutuneita henkilöitä ohjaavat auttamisjärjestelmään useimmin vastaanottokeskukset.

Asiakasmäärät moninkertaistuneet

Suomen ulkopuolella ihmiskaupan uhriksi joutuneita asiakkaita oli yleisimmin hyväksikäytetty prostituutiossa, toiseksi yleisimmin pakkotyössä. 24 asiakasta oli joutunut hyväksikäytön kohteeksi alaikäisenä.

Ulkomailla hyväksikäytetty henkilö otetaan auttamisjärjestelmän asiakkaaksi, mikäli hän on ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi auttamistoimien tarpeessa. Apu liittyy tavallisimmin psykologiseen kuntoutumiseen, koska asiakas on kokenut usein pitkäkestoista ja hyvin raakaa hyväksikäyttöä. Asiakkaille annetaan myös muun muassa ohjausta oleskeluun liittyvissä asioissa.

Auttamisjärjestelmän kokonaisasiakasmäärä oli kesäkuun lopussa korkeampi kuin koskaan aiemmin. 804 asiakkaasta 610 on mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 194 heidän alaikäisiä lapsiaan.

Asiakasmäärät ovat liki kolminkertaistuneet viime vuosien aikana.