Lehtikuva/Essa Ahmed

YK:n raportti: Aliravitsemus ja ylipainoisuus lisääntyvät rinta rinnan Afrikassa ja Aasiassa.

YK:n tänään maanantaina julkaiseman raportin mukaan aliravitsemus lisääntyy samaan aikaan, kun myös vakavasta ylipainosta kärsivien määrä on nousussa. Huonolaatuinen ja liian vähäinen ravinto vaikuttaa voimakkaasti lasten fyysiseen ja henkiseen kehitykseen.

Lähes 30 prosenttia maailman alle viisivuotiaista lapsista, eli yli 190 miljoonaa lasta, kärsii pienikasvuisuudesta tai alipainosta aliravitsemuksen tai heikon ravitsemuksen seurauksena. Lisäksi 340 miljoonaa lasta kärsii tärkeiden ravintoaineiden puutteesta.

Samaan aikaan entistä useampi lapsi kärsii ylipainosta. Ylipainoisten lasten määrä on jo 5,6 prosenttia kaikista lapsista eli noin 38 miljoonaa. Valtaosa niin aliravituista kuin ylipainoisistakin lapsista elää Afrikassa ja Aasiassa.

Kolmella miljardilla ihmisellä ei ole varaa terveelliseen ruokaan.

Kaikkien tulotasojen maat kamppailevat väestön kasvavan liikalihavuuden kanssa, mikä johtuu osin huonolaatuisista ruokavalioista. Pikaruuan ja virvoitusjuomien tarjonta, halpa hinta ja voimakas markkinointi ovat arkipäivää kaikkialla maailmassa, niin kaupungeissa kuin syrjäseuduilla.

Viisinkertainen hinta

YK:n tänään maanantaina julkaiseman State of Food Security and Nutrition in the World -raportin mukaan 690 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta aliravitsemuksesta ja kolmella miljardilla ihmisellä ei ole varaa terveelliseen ruokaan.

ILMOITUS

YK:sta painotetaan sitä, että aliravitsemuksen poistamiseen ei riitä pelkästään ruuan määrän lisääminen, vaan ruuan on oltava myös ravitsevaa. Isolla osalla maailman väestöstä ei ole kuitenkaan varaa terveelliseen ruokavalioon.

Terveellinen ruoka maksaa halvimmillaankin viisi kertaa enemmän kuin vatsan täyttäminen tärkkelyspitoisella ravinnolla. Maitotuotteet, hedelmät, vihannekset ja proteiinipitoiset ruuat ovat maailmanlaajuisesti kalleimmat ruoka-aineryhmät.

Terveellinen ruoka pelastaisi miljoonia

Työ lasten aliravitsemusta vastaan on muuttanut muotoaan. Lasten hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen tarvitaan niin hallitusten, yritysten kuin kansalaisyhteiskunnankin panostusta ja yhteistyötä.

Raportissa todetaan, että muutos terveellisiin ja kestävää kehitystä tukeviin ruokavalioihin seuraavan vuosikymmenen aikana pelastaisi miljoonia aliravitsemukselta ja toisi samalla valtavia säästöjä sekä terveydenhoitokuluissa että ilmastonmuutoksen aiheuttamissa kuluissa.

State of Food Security and Nutrition in the World on maailman laajin ja arvostetuin ravintotutkimus. Sen laativat vuosittain yhteistyössä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), Kansainvälinen maatalousrahasto (IFAD), YK: n lastenrahasto (UNICEF), Maailman ruokaohjelma (WFP) ja Maailman terveysjärjestö (WHO).