Lehtikuva/Olivia Ranta

Tehokkailla jäteveden puhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkepäästöjä ympäristöön.

Lääkkeiden käyttö lisääntyy ja niiden jäämiä päätyy jäteveteen entistä enemmän. Lääkejäämiä löytyy puhdistetuissa jätevesissä ja puhdistamolietteessä, minkä kautta niitä kulkeutuu ympäristöön.

Ne voivat vaikuttaa muun muassa eliöiden sukupuolikehitykseen ja käyttäytymiseen, kuten mielialalääkkeiden jäämät tekevät. Lisäksi näiden jäämien keskinäisiä ja jäteveden sekoitusten kumulatiivisia yhteisvaikutuksia ympäristössä ei vielä tunneta riittävän hyvin.

– Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön tehokkaita puhdistustekniikoita päästöjen alkuperäisillä lähteillä tai kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Teknisten ratkaisujen rinnalla ympäristökuormitusta on tarpeen vähentää myös ohjauskeinoilla kuten lainsäädännöllä, suosituksilla ja ohjeistuksilla, sanoo johtava asiantuntija Taina Nystén SYKEstä.

Esimerkiksi sairaalajätevesien antibioottikuorma on henkilöä kohden suurempi kuin tavanomaisissa asumajätevesissä.

Lääkejäämien poistaminen alkuperälähteellä vähentää vahinkoja

On havaittu, että sairaalajätevesien koostumus selittää suuren osan joidenkin yhdisteiden puhdistamolle saapuvasta kuormasta. Esimerkiksi sairaalajätevesien antibioottikuorma on henkilöä kohden suurempi kuin tavanomaisissa asumajätevesissä.

ILMOITUS

Lääkejäämien poistaminen on teknisesti tehokkaampaa alkuperäisillä päästölähteillä. Näissä pitoisuudet ovat suurempia kuin kunnallisen puhdistamon jätevedessä, lietteessä tai juomavedessä.

Jos lääkejäämät poistettaisiin alkuperäisillä päästölähteillä, vähennettäisiin myös niiden päätymistä ympäristöön viemärivuotojen, pumppaamoylivuotojen tai ohijuoksutusten yhteydessä.

– Testattujen puhdistusmenetelmien tehokkuudesta ja kustannuksista saatiin hyvä arvio, mutta lisätietoa tarvitaan erityisesti alkuperäisillä päästölähteillä ja jäteveden puhdistamoilla tehtävän käsittelyn eroista ja haitallisimpien aineiden poistotehosta, ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen SYKEstä sanoo.