Lehtikuva/Markku Ulander

Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto pitävät tarpeellisina lisäresursseja viranomaisvalvontaan ja poliisille siivousalan epäkohtien korjaamiseksi.

Työnantajien ja työntekijöiden liitot tuomitsevat jyrkästi siivousalalla ilmi tulleet väärinkäytökset. Järjestöjen mukaan lainsäädännön kiristykset harmaan talouden ehkäisemiseksi ovat toivottavia parannuksia.

– Emme hyväksy työperäistä hyväksikäyttöä millään muotoa. Hyvä, että epäkohdat tulevat esiin, jotta niihin voidaan määrätietoisesti puuttua, toteavat Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén ja PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo yhteisessä tiedotteessaan viitaten Helsingin Sanomien siivousalan epäkohtia käsittelevään juttuun.

Graménin mukaan yritykset toimivat markkinoiden ja tilaajien ehdoilla.

Epätervettä kilpailua syntyy siivousalalle, jos kilpailutuksissa painotetaan yksipuolisesti vain alhaista hintaa laadun kustannuksella ja halvin tarjous tulee aina valituksi.

– Jos kilpailutuksissa painotetaan yksipuolisesti vain alhaista hintaa laadun kustannuksella ja halvin tarjous tulee aina valituksi, on se omiaan luomaan epätervettä kilpailua alalle.

Hyväksikäyttöön kiinni vastuita lisäämällä

Alihankintaa käyttävillä toimialoilla työperäistä hyväksikäyttöä voidaan kitkeä lisäämällä tilaajan tai ostajan vastuuta. Liitot vaativat lisäämään alihankintaa käyttävien yritysten vastuuta alihankintayrityksistä. Näiden tulee hoitaa palkka- ja muut velvoitteensa.

ILMOITUS

– Lakia tulisikin kehittää tilaajan sopimuksenaikaisen vastuun suuntaan niin, että tilaaja olisi viime kädessä vastuussa ainakin välittömän sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteiden laiminlyönneistä ja palkan maksamisesta, sanovat PAMin Ylitalo ja Kiinteistötyönantajien Gramén.

Sekä Kiinteistötyönantajat ja PAM vaativat jo vuonna 2013 esittämänsä veronumeroa koskevan lainsäädännön laajentamista koko kiinteistöpalvelualalle.

– Työsuojelun resurssien ja toimivallan kasvattaminen tuntuvin hallinnollisin sanktioin auttaisi myös viranomaisia, toteaa PAMin Ylitalo.

Alalla tuhansia järjestäytymättömiä toimijoita

Siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on suhteellisen matala. Kilpailutuksesta johtuen siivousyritysten vaihtuvuus on suuri. Alalla toimiikin tuhansia järjestäytymättömiä toimijoita.

Ylitalon mukaan yksi tapa vähentää ulkoistettujen palveluiden epäkohtia olisi muuttaa hankintalakia. Hankinnoista päätettäessä tulisi ottaa huomioon työsuhteeseen palkkaamisen kriteerit.

Kiinteistötyönantajien Grámenin mukaan liitto on määritellyt säännöillään, että kaikilla jäsenyritysten työntekijöillä on oltava käytössään veronumerolla varustettu kuvallinen henkilökortti. Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ovat velvoitettuja rekisteröitymään.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!