Lehtikuva/Vesa Moilanen

Perustuslakivaliokunta tekee asiasta mietinnön, jonka jälkeen eduskunnan suuressa salissa äänestetään mahdollisesta ministerisyytteen nostamisesta.

Helmikuussa alkanut esitutkinta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa on valmistunut. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoo arvioivansa luultavasti jo tämän viikon aikana, onko Keskusrikospoliisin (KRP) Haavistoa koskeva esitutkintapöytäkirja valmis toimitettavaksi perustuslakivaliokunnalle.

KRP:n on määrä toimittaa pöytäkirja valtakunnansyyttäjän toimistoon tämän päivän aikana.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan valiokunta jatkaa Haavistoa koskevan esitutkinta-aineiston käsittelyä heti syyskuun alussa eduskunnan kokoontuessa.

Tutkintaa koskeva aineisto tulee julkiseksi, kun asian käsittely on päättynyt perustuslakivaliokunnassa.

Hänen mukaansa aineisto tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun asian käsittely on päättynyt perustuslakivaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta tekee asiasta mietinnön, jonka jälkeen eduskunnan suuressa salissa äänestetään mahdollisesta ministerisyytteen nostamisesta.

ILMOITUS

Perustuslakivaliokunnan jäsenillä ja asiantuntijoilla on elokuu aikaa perehtyä aineistoon, jota on Ojala-Niemelän mukaan toistatuhatta sivua.

Esitutkinnan pohjalta kanta valtakunnanoikeuskäsittelyyn

Perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti helmikuussa pyytää valtakunnansyyttäjää käynnistämään esitutkinnan ulkoministeri Haavistoa koskevassa ministerivastuuasiassa.

Perustuslakivaliokunta katsoi esitutkintakynnyksen ylittyneen opposition muistutuksen yhden asiakohdan osalta. Valiokunta kiinnitti huomiota kysymykseen, miksi Haavisto halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Ojala-Niemelä sanoi helmikuussa, että perustuslakivaliokunnan esitutkintapyyntö ei ollut kannanotto sen puolesta, että Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi, vaan kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Perustuslakivaliokunta antaa asiasta mietintönsä eduskunnan täysistunnolle, joka puolestaan päättää mahdollisesta syytteen nostamisesta Haavistoa vastaan. Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.