Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vasemmisto-opiskelijat syyttää yliopistoja rakenteellisesta rasismista.

Vasemmisto-opiskelijat vaatii jokaista suomen korkeakoulua aktiivisesti tunnistamaan ja purkamaan syrjiviä rakenteita.

Järjestö viittaa siihen, että useissa yliopistoissa on tiukennettu kielitaitovaatimuksia tänä vuonna siten, että ylioppilastodistuksessa S2-arvosanan tulee nyt olla M. Suomen äidinkielenä kirjoittaneilta edellytetään vain arvosanaa A. S2 tarkoittaa suomi toisena kielenä -opintoja (tästä eteenpäin S2). Tieto muutoksesta ei ehtinyt kaikille hakijoille.

Lisäksi suomenkielisen ammattitutkinnon S2-opinnot eivät nyt kelpaa kielitaidon osoittamiseen, vaan tällöin pitäisi suorittaa maksullinen kielikoe.

Liian moni sysätään S2-opetukseen syyttä nimen ja/tai ulkonäön perusteella.

– Päätös on selkeä esimerkki rakenteellisesta rasismista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja syventää koulutuksen eriarvoisuuden kuilua, Vasemmisto-opiskelijat arvioi.

– Monikielisyys on rikkaus, ei este.

ILMOITUS

Alkaa jo peruskoulussa

Järjestö muistuttaa siitä, ettei ole mikään salaisuus, että suomalaisissa kouluissa jaetaan lapset äidinkielen ja Suomi toisena kielenä tunneille hälyttävän paljon nimen ja ulkonäön perusteella peruskoulusta lähtien.

Sen mukaan oletus usein on, ettei nimeltään ulkomaalaiselta kuulostavan tai ulkonäöltään valkoisuudesta poikkeavan oppilaan suomen kielen taito voi olla yhtä hyvä kuin valkoisten suomalaisten.

– Tarpeeton S2-opetus vie nuorilta mahdollisuuden kartuttaa monipuolisempaa osaamista suomen kielen kirjoittamisessa ja tekstin analyysissä, joka voi esimerkiksi vaikeuttaa opiskelua korkeakoulussa sekä heikentää käsitystä omasta osaamisesta, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström sanoo.

– Kyse ei ole siitä, etteikö S2-opetuksella olisi oma, tärkeä roolinsa suomalaisissa kouluissa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että aivan liian moni sysätään S2-opetukseen syyttä nimen ja/tai ulkonäön perusteella, eikä pahimmassa tapauksessa pääsyä äidinkielen tunneille ole ilman jopa vuosia kestävää taistelua.

Rakenteellista rasismia

Vasemmisto-opiskelijat arvioi, että tarpeeton S2-opetus asettaa monet rodullistetut oppilaat eriarvoiseen asemaan jo peruskoulusta lähtien.

– Yliopistojen tiukentuneet vaatimukset S2-ylioppilaskokeen suorittaneilta syventää rakenteellista rasismia koulutusjärjestelmässä ja asettaa turhia esteitä korkeakouluttautumiselle, se toteaa

Vaihto-opiskelijoilta harvemmin vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa suomalaisissa yliopistoissa eikä suomalaisilta opiskelijoilta vaadita tiettyä tasoa englannin kielen taidossa, vaikka sitä käytetään yliopistoissa rutkasti.

– Miksi joillekin suomalaisille opiskelijoille sitten asetetaan kielellisiä esteitä ja evätään mahdollisuus hakea korkeakouluun? Koska rakenteellinen rasismi kukoistaa jokaisessa yhteiskuntamme instituutiossa edelleen, vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen jäsen Sera Heikkilä toteaa.