Lehtikuva/Onni Ojala

Suomi sai muistutuksen, etteivät naisten ja miesten palkkaerot ole kaventuneet tarpeeksi tehokkaasti.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea toteaa tänään julkistamassaan ratkaisussa, että sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita.

Komitean mukaan Suomen tulee varmistaa sukupuolten palkkaeron kaventuminen kohtuullisessa ajassa. Mittarina käytetään koko työmarkkinoiden sukupuolten palkkaeroa.

Puutteita on myös työntekijöiden irtisanomissuojassa silloin, kun työntekijä irtisanotaan vastatoimena samapalkkavaatimukseen. Laki ei velvoita työsuhteen palauttamiseen.

Miesten ja naisten palkkojen välinen ero on kaventunut hitaasti.

Komitea kumosi neljä muuta kantelua. Se totesi myös Suomen käyttäneen erilaisia keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi. Tästä huolimatta miesten ja naisten palkkojen välinen ero on kaventunut hitaasti.

Suomi EU-maita suuremmat palkkaerot

Suomessa palkkojen välinen ero on 16,3 prosenttia, kun se EU-jäsenmaissa on jonkin verran alhaisempi ollen keskimäärin 15,7 prosenttia. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen ohjelmassa luvataan poistaa perusteettomia palkkaeroja sekä palkkasyrjintää.

ILMOITUS

Hallitusohjelman mukaan palkkatasa-arvoa edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännöllä. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin on tarkoitus puuttua nykyistä tiukemmin.

Palkkatasa-arvo edistetään myös jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on hallituksen, työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen sitoutuminen toimenpiteisiin töiden vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaation purkamiseksi.

Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa. Kantelun oli tehnyt University Women of Europe elokuussa 2016. Järjestökantelu palkkatasa-arvosta koski Suomea ja 14 muuta valtiota. Kantelun kohteena ollut Ruotsi on saanut vapauttavan päätöksen.