Liisa Valonen

– Palkkaepätasa-arvo on ollut pitkään työelämän vitsaus, sanoo edunvalvontajohtaja Katarina Murto STTK:sta.

STTK kiittelee hallitusta tasa-arvo-ohjelmasta lainsäädäntöön.

– Henkilöstön edustajalla on oltava oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot eri palkanosineen. Vain tiedonsaantia lisäämällä on mahdollisuus käytännössä puuttua riittävällä tavalla palkkasyrjintään ja työpaikalla esiintyviin sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin, toteaa Katarina Murto.

Hän vaatii myös samapalkkaohjelman jatkumisen varmistamista ja konkreettisia toimenpiteitä palkkatietämyksen parantamiseksi.

Työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä työelämässä yleinen ilmiö

STTK pitää perhevapaauudistuksessa tärkeimpänä tasa-arvon edistämistä ja joustavuuden lisäämistä. Myös erilaiset perhemuodot on otettava yhdenvertaisesti huomioon.

ILMOITUS

– Vapaaehtoisen osa-aikatyön mahdollisuuksia pikkulapsivaiheessa on lisättävä, jotta joustavuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee.

Lainsäädännöllä halutaan varmistaa, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

– Perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava. Myös työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Tältä osin on tehtävä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, Murto vaatii.