Lehtikuva/Emmi Korhonen

Muut puutteet liittyvät työn kestoon ja rekrytointiin.

Tänään julkaistussa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) toteuttamasta tutkimuksessa tutkimuksessa tarkastellaan työvoimapulaa sekä avoinna olevien työpaikkojen laatua.

Vuonna 2019 työvoiman saatavuudessa esiintyi ongelmia erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien tehtävissä.

SAK:n tilaaman tutkimuksen mukaan työvoimapulakeskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt avoinna olevien työpaikkojen laatu.

Tutkimuksessa keskitytään avointen työpaikkojen epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäiväisen työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palkkatyön osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. Kaikkiin ammattiryhmiin verrattuna valtaosassa tarkastelun kohteena olevista ammattiryhmistä on keskimäärin enemmän epätyypillisen työn piirteitä.

– Kansainvälisessä tutkimuksessakin on osoitettu, että yritystasolla vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä saattavat johtua tarjotusta palkasta ja työn laadun muista piirteistä tai rekrytointiprosessin tehottomuudesta sen sijaan, että työnetsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia ehdokkaita”, kertoo PT:n erikoistutkija Merja Kauhanen. 

ILMOITUS

Muiden ammattiryhmien osalta työmarkkinat olivat tasapainoiset koko maassa, vaikka joitakin alueellisia eroja löytyy.

Tutkimuksen esipuheessa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa, että julkisessa keskustelussa on kiinnitetty toistuvasti huomiota avointen työpaikkojen korkeaan määrään, vaikka samalla työttömiä työnhakijoita on monikertaisesti suhteessa avoimiin työpaikkoihin.

Hän kysyy, onko kyseessä työvoimapula vai halvan työvoiman pula.