Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ensin tietyiltä ihmisryhmiltä riisutaan ihmisarvo, sitten heidät dehumanisoidaan ja sen jälkeen heihin kohdistuva väkivalta nähdään oikeutettuna, sanoi Veronika Honkasalo.

– Sananvapaus on keskeisiä demokraattisia perusarvoja ja sananvapautta pitää puolustaa tiukasti, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, kun eduskunta aloitti perussuomalaisten Juha Mäenpään syytesuojan murtamista koskevan asian käsittelyn.

Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös vastuu, Arhinmäki jatkoi, koska vihapuheella voi rajoittaa muiden sananvapautta.

– Vihapuheella, kiihottamisella kansanryhmää vastaan ja maalittamisella pelotellaan ihmisiä, yritetään hiljentää heidät ja rajoitetaan toisten sananvapautta.

Valtakunnansyyttäjä hakee lupaa Mäenpään syytteeseen asettamiselle, koska tämä rinnasti viime vuoden kesäkuussa turvapaikanhakijat vieraslajeihin. Jo nyt tiedetään, että lupaa ei perjantaina pidettävässä äänestyksessä tule, koska perussuomalaiset, kristillisdemoakaatit sekä osa kokoomuksesta ja keskustasta äänestää perustuslakivaliokunnan mietintöä vastaan.

Eduskunta ei ota kantaa Mäenpään syyllisyyteen vaan siihen, voidaanko hänen sanomisiaan käsitellä oikeudessa kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Syytesuojan murtaminen vaatisi viiden kuudesosan enemmistön, jota ei tule.

ILMOITUS

Perustuslakivaliokunta on aiemmin linjannut, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei nauti sananvapauden suojaa.

”Vihapuheella on suojelijoita”

Arhinmäki piti kansanedustajan koskemattomuutta äärimmäisen tärkeänä periaatteena, mutta se ei tarkoita, että kansanedustaja olisi lain yläpuolella. Kansanedustajankaan sananvapaus ei ole absoluuttinen.

– Parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoitus ei ole, eikä sen tule olla, vihapuheen suojaaminen.

Arhinmäki vetosi eduskuntaan, että tuomioistuimelle annetaan oikeus ja mahdollisuus tutkia mahdollista rikosta. Hän huomautti, että yksikään perustuslakiasiantuntija ei suosittanut perustuslakivaliokunnalle Mäenpään syytesuojan säilyttämistä.

– Se, ettei oikeuslaitokselle annettaisi mahdollisuutta selvittää mahdollista rikosta, on puhtaasti poliittinen ratkaisu, ja ratkaisu, jolla halutaan suojella edustajaa mahdolliselta rikosoikeudelliselta vastuulta.

Perussuomalaiset, kristilliset ja osa kokoomuslaisista haluaa Arhinmäen mukaan suojella vihapuhetta ja rasismia mahdolliselta syytteeltä ja tuomiolta.

Kokoomuksessa kaksi linjaa

Kokoomuslaisista syyttäjätaustan omaava Pihla Keto-Huovinen piti syyttämislupaa perusteltuna.

– Kiihottamista kansanryhmää vastaan on pidettävä vakavana tekona. Se on yhteiskunnalliselta merkitykseltään laajakantoinen rikos ja sillä loukataan perustuslaissa turvattua ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta. Eduskunnan tulisikin syyttämislupa myöntämällä osoittaa, että kansanedustaja ei voi sanoa mitä vain.

Tuomioistuimen ratkaisulla olisi Keto-Huovisen mukaan merkitystä oikeudellisten rajojen hakemisessa yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen.

Perustuslakivaliokunnassa perussuomalaisten kannalla ollut kokoomuksen Wille Rydman piti riittävänä, että Mäenpäätä on jo ojennettu eduskunnan sisäisillä kurinpitomenettelyillä.

”Me asetamme askelmerkit”

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mielestä olisi elitististä lähettää eduskunnasta viesti, jolla estetään rikosoikeudellisen vastuun selvittäminen.

– Me olemme tässä asiassa oikeusvaltion ytimessä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ihmisoikeusrikos ja sananvapaus perusoikeutena ihmisoikeuksien ydintä. Sananvapaus ei kuitenkaan koske ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaa puhetta.

Honkasalon mukaan kansanedustajilla on aivan erityinen vastuu käyttämistään sanoista.

– Me asetamme usein askelmerkit sille, mikä yhteiskunnassa laajemmin on hyväksyttyä ja kuinka pitkälle normaaliuden rajoja voidaan venyttää. Suurimmalle osalle kansanedustajista vastuu omista sanoista ei näytä tuottavan ongelmia.

Sanat ovat tekoja varsikin poliittisessa puheessa, painotti Honkasalo.

– Esimerkiksi rasistisilla sanoilla, kielikuvilla ja itsetarkoituksellisesti kontekstistaan irrotetuilla lauseilla oikeutetaan arjessa ihmisten eriarvoistavaa, syrjivää ja rasistista kohtelua. Usein tämä tapahtuu niin, että tietyiltä ihmisryhmiltä riisutaan ensiksi ihmisarvo, sitten heidät dehumanisoidaan ja sen jälkeen heihin kohdistuva väkivalta nähdään oikeutettuna.

Useimmat osaavat keskustella ilman vihapuhetta

Honkasalo sanoi, ettei vihapuheen kriminalisointi ole ärhäkkään poliittisen keskustelun este.

– Kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu on edelleenkin erittäin tervetullutta. Valtaosalle kansasta on täysin mahdollista käydä aroista yhteiskunnallisista aiheista keskustelua ihmisarvoa kunnioittaen ilman vihapuheen lietsontaa. Kun taas tietyille ryhmittymille se näyttää olevan lähes mahdotonta.

Vasemmistoliiton Mai Kivelän mukaan myös kansanedustajan on kannettava vastuu sanomisistaan.

– Jokaisen poliittisen keskustelun voi käydä niin, ettei loukkaa toisen ihmisarvoa. Siten me mahdollistamme sen, että samalla kun käymme kiivastakin poliittista keskustelua, emme kyseenalaista ihmisten yhdenvertaisuutta.

Perussuomalaiset: teatteria

Koko päivän jatkuvassa keskustelussa perussuomalaisten edustajat ovat pitäneet koko asiaa täysin turhana. Riikka Purran mukaan ”niin kutsutut liberaalit ovat taantumuksellisia sananvapauden vastustajia”.

– Pelkääjiä, loukkaantujia, suuttujia. Jos he eivät pöyristy, he loukkaantuvat. Heillä on hallussaan muka oikeat ajatukset ja tavoitteet, ja meillä väärät. Jos te olette niin oikeassa, mihin te tarvitsette tätä teatteria?

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!