Antti Yrjönen

Hoitajamitoituksen nostaminen portaittain 0,7:ään parantaa hoivapaikkojen työolosuhteita.

Kansanedustaja Katja Hänninen (vas.) toivoo sitovan henkilöstömitoituksen suitsivan peruspalvelubisneksen ongelmia. Viime vaiheessa vuonna 2023 toteutuva 0,7 työntekijän hoitajamitoitus ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa tulee voimaan portaittain.

– Kuten esimerkiksi Esperi Caren tapaus osoitti, bisneslogiikassa suurien voittojen tavoittelu tulee ensin ja vanhusten ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta tärkeä hyvä hoiva vasta kaukana perässä. Nyt kun myös yksityinen varhaiskasvatusketju Touhula nousi otsikoihin, olisi hyvä käydä kunnolla periaatteellista keskustelua siitä, miten bisnesajattelu sopii yhteen peruspalveluiden tuottamisen kanssa, sanoo Hänninen.

Ongelmia yksityisessä ja julkisessa hoivassa

'”On aivan eri asia tehdä bisnestä myymällä vaikka kodinkoneita tai lomamatkoja kuin tuottamalla palveluita, jotka ovat oleellisia ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.”

Hän muistuttaa, että epäkohtia vanhusten hoivassa ei esiinny ainoastaan yksityisellä puolella.

– Voittoa tavoittelevien suurien ketjujen palveluntuotantoon liittyy erityisiä ongelmia. Sekä varhaiskasvatuksessa että vanhustenhoidossa henkilöstön palkkataso on alempi kuin julkisella puolella.

ILMOITUS

Siirtyminen yksityiselle puolelle ei tuo parannusta palkkapussiin.

– Päinvastoin. Voitot revitään naisvaltaisten alojen matalia palkkoja entisestään polkemalla. Onkin tärkeää pohtia, miten peruspalvelubisnes vaikuttaa sukupuolten palkkaeroon, sanoo Hänninen.

Mitoitus koskee välitöntä hoivatyötä

Mitoitukseen lasketaan jatkossa vain hoitohenkilökunta. Peruspalvelubisneksessä henkilöstö joutuu tekemään myös hoivatyöhön liittymättömiä työtehtäviä, kuten siivousta ja ruuanlaittoa.

– Henkilöstömitoitus on myös työntekijöiden kannalta historiallinen päätös ja parantaa naisvaltaisen alan työoloja. Mitoitus koskee välitöntä asiakastyötä tekevää hoitohenkilöstöä. Välillisiä tehtäviä, kuten ruuanlaittoa ja siivousta varten tulee varata riittävä, erillinen resurssi. Henkilöstölle kuuluu oikeus tehdä työnsä hyvin ja sitä mitoitus turvaa, painottaa Hänninen tiedotteessaan.

Hänninen arvioi, että suomalaista peruspalvelubisnestä pyörittää pieni piiri, jossa samat ihmiset hääräävät niin attendojen kuin touhuloidenkin taustalla.

– En halua nähdä enää ensimmäistäkään vanhushoivan kohua. Riittävä henkilöstömitoitus ja laadun valvonta ovat tärkeitä elementtejä arvokkaan elämän ja hyvän hoivan takaamiseksi jokaiselle.