IPS/Miriet Abrego

Vuoteen 2050 mennessä veteen ja ilmastoon liittyvät ongelmat yhdessä sotilaallisten konfliktien kanssa pakottavat miljardi ihmistä lähtemään kodeistaan. Näin ennustaa YK-yliopiston vesi-, ympäristö- ja terveysinstituutti uudessa raportissaan Migration and Water (Muuttoliike ja vesi).

Raportissa todetaan, että ilmaston muuttumisen ja vesikriisien yhteydet muuttoliikkeeseen ovat käyneet yhä ilmeisemmiksi. Konkreettista tietoa ja ymmärrystä muuttoliikkeen liikkeelle panevista voimista on silti liian vähän, jotta sitä voitaisiin tehokkaasti hallita sen enempää paikallisella kuin valtiollisellakaan tasolla.

Hallitsematon muuttoliike on raskasta niin siirtolaisille kuin isäntämaillekin, joten tarvitaan globaaleja sopimuksia ja instituutioita. Raportissa suositellaankin, että muuttoliike tulisi tunnustaa sopeutumisstrategiaksi vesi- ja ilmastokriiseissä eli se pitäisi nähdä osana ratkaisua eikä ongelmana.

Englanninkielinen versio