Työtä tekevien ihmisten elämästä ja historiasta on Suomessa julkaistu todella vähän kirjoja lapsille. Monessa muussa Euroopan maassa lapsille on tarjolla runsaasti kirjallisuutta yhteiskunnallisista aiheista. Lapset tietävät enemmän dinosauruksista kuin yhteiskunnan kehityksestä.

Karoliina Suoniemen kirja tehtaan ympärille rakentuneen kaupungin lasten elämästä on kulttuuriteko. Se tuo näkyväksi työläisten historiaa lasten näkökulmasta. Lasten ja aikuisten elämät eivät olleet niin toisistaan erillisiä kuin ne nykyisin useimmiten ovat.

Emmi Kyytsösen kuvitus on selkeä, mutta olisin kaivannut siihen enemmän rosoa, joka olisi näyttänyt rehellisemmin arjen niukkuuden.

Tekstissä olisi voinut kertoa myös työelämän kehityksestä, missä työväenliikkeellä on ollut keskeinen rooli. Parannuksia työoloihin ja palkkaukseen ei ole tehty ilman työläisten vaatimuksia.

Suoniemen kirja on arvokas avaus, jolle voi vain toivoa jatkoa.

Karoliina Suoniemi: Tehdaskaupungin lapset. Kuvitus Emmi Kyytsönen. Avain 2020. 85 sivua.