Suomen Malmijalostus Oy operoi Sotkamossa Terrafamen kaivosta. Nyt Terrafame on suunnitellut alueelle akkukemikaalitehdasta, jossa saadaan jatkojalostettua kaivoksen metallituotteita. Tuotteiden jalostusarvon nostaminen on erittäin kannatettava asia varsinkin kansantalouden kannalta. Akkukemikaaleista ei ole enää pitkä matka itse akkutehtaaseen, ja mielelläni näkisin akkujen valmistusta teollisessa mittakaavassa Suomessa. On kiistaton asia, että akkuja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Mielestäni on tärkeää, että valtio ottaa aktiivisempaa roolia kotimaisen teollisuuden pönkkäämisessä, kuten perinteisessä kaivostoiminnassa ja siihen suoraan liittyvässä metallurgisessa ja teknologiateollisuudessa. Erityisesti valtion omistamien yhtiöiden toimintaedellytysten parantaminen on sijoittamista kansallisomaisuuteen. Suomen Malmijalostuksen ja Terrafamen kysymyksessä tulee tehtyä aluepolitiikkaa, mikä on myös tärkeää.

Valtion tukea tarvitaan tämän kokoluokan hankkeiden läpiviemiseksi, ja onhan valtio Suomen malmijalostuksen kautta Terrafamen suurin omistaja. Jotta asiat etenevät, pääomittaa valtio Suomen malmijalostusta välittömästi, ja tarvittaessa pääomitetaan myöhemmin lisää, kun pääomittamista vaatineet hankkeet etenevät.

Minusta on tärkeää, että politiikassa ajamme niitä asioita, jotka liittyvät merkittävästi kotimaisten arvoketjujen kehittämiseen ja rakentamiseen. Siten suomalaisen tuotteen jalostusarvo kasvaa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että teollisuuden akkukemikaali- ja akkuvalmistusta sekä akkujen kierrätystä koskevat hankkeet pidetään pinnalla.

Kaikki energiatehokkuuden parantamiseen ja energian varastoimiseen liittyvät hankkeet ovat tärkeitä tulevaisuuden kilpailukyvyn, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tulevaisuudessa akkuja ja akkuihin ja sähköistykseen liittyviä metalleja tarvitaan entistä enemmän, ja tämä on huomioitava päätöksenteossa.

Kirjoittaja on pääluottamusmies ja vasemmistoliiton 3.varapuheenjohtaja.