Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kouluihin palaaminen poikkeusolojen jälkeen herätti vilkasta keskustelua erityisesti siitä, mitä tosiasiallista hyötyä se voisi tuoda. Jäljellä oli kaksi viikkoa kevätlukukautta ennen kesäloman alkua.

Opettajat tekivät valtavan työn etäopetuksen onnistumiseksi ja sitten täytyikin kiireesti järjestää oppimisolosuhteet kouluihin kuten valtioneuvosto oli ohjeistanut. Etenkin isoille kouluille vaadittavat järjestelyt näyttäytyivät varmasti epärealistisina ja huoli koronaviruksen leviämisestä oli aito.

Etäopetuksen aikana lastensuojeluilmoitusten määrä kuitenkin laski huomattavasti, koska suuri osa huoli-ilmoituksista tulee kouluilta. Kouluun palasi toukokuussa lapsia, jotka saivat taas lämpimän ruoan päivällä ja kohtasivat luotettavia aikuisia. Koulun merkitys on paljon oppiaineitaan laajempi – koulu on turvaverkko ja suunnannäyttäjä monelle.

Koulutus on perusoikeus, johon panostaminen parantaa hyvinvointia ja kohentaa työllisyyttä.

Onkin huomattava, että oppivelvollisuuden päättyessä peruskoulun jälkeen osalla nuorista ei ollut paikkaa mihin palata poikkeusolojen purkamisen myötä. He ovat edelleen vailla turvaa ja suuntaa. Näille nuorille koulutuksen ja luokka-aseman periytyminen on vakava uhka, johon toinen aste on tutkitusti paras lääke.

Elämme tietoyhteiskunnassa, jonka tärkeänä kulmakivenä pidetään opiskelua. Opiskeluihin investointi on tulevaisuuskysymys. Oppivelvollisuuden pidentäminen tuo kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden luoda oman elämänsä polku. Jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet toteuttaa unelmia. Puhuttaessa opiskelun hintalapusta meidän ei tule katsoa vain rahallista arvoa.

ILMOITUS

Sivistyneessä yhteiskunnassa koulutus on perusoikeus, johon panostaminen parantaa ihmisten hyvinvointia, kohentaa työllisyyttä ja tuottavuutta sekä edistää yhdenvertaisuutta. Koronakriisin jälkeen meitä uhkaa lama, josta emme selviä ilman panostuksia koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen.

Me allekirjoittaneet pidämme hallituksen lisärahoitusta koulutukseen loistavana asiana, meillä ei ole varaa hukata ketään syrjäytymisen polulle.

Mielestämme oppivelvollisuusiän nostaminen on merkittävä uudistus ja tulevaisuusinvestointi. Se on yksi ratkaisu, jonka avulla varmistetaan jokaiselle nuorelle taustastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua ja saavuttaa toisen asteen tutkinto, työllistyä ja pysyä osana yhteiskuntaa.

Tarvitaan kuitenkin panostuksia myös opetuksen ja koulutuksen tukitoimiin, oppilashuoltoon ja mielenterveyspalveluihin. Tavoitteena on oltava aidosti maksuton koulutuspolku varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen asti. Siten voidaan varmistaa aito ja toteutunut tasa-arvo kaikille.

Katariina Henttonen
Demariopiskelijat

Mari Ikonen
Lapin vasemmistonuoret

Miikka Keränen
Vihreät

Eve Orhanlı-Viinamäki
FP

Juttua korjattu 22.6. klo 11.02. Eve Orhanlı-Viinamäen puolue on FP. Ei siis RKP, kuten jutussa virheellisesti mainittiin.