Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Päivärahakulut nousivat yli 100 miljoonalla viime vuoden toukokuuhun nähden.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat toukokuussa 69 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Huhtikuussa kasvua vuodentakaiseen oli 30 prosenttia ja maaliskuussa 11 prosenttia.

Kuuden työttömyyskassan kulut yli kaksinkertaistuivat. Uusia lomautus- ja työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrät kääntyivät kuitenkin laskuun.

Kuljetus- ja palveluala sekä teollisuuden alat kärjessä

Etuuskulut kasvoivat voimakkaasti muun muassa kuljetusalalla ja palvelualalla sekä teollisuuden aloilla. Myös usean korkeakoulutettujen työttömyyskassan etuuskulut ovat kasvaneet merkittävästi. Näitä ovat muun muassa Korkeakoulutettujen työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa.

Muutama ala on toistaiseksi säästynyt työttömyysaallolta. Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan, Paperityöväen Työttömyyskassan sekä Työttömyyskassa Statian kulut laskivat toukokuussa viime vuoden toukokuuhun nähden.

ILMOITUS

Päivärahaa maksettiin toukokuussa 186 000 henkilölle. Heistä 85 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautuksen ajalta päivärahaa saavien määrä nousi toukokuussa 629 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi toukokuussa sekä huhtikuuhun että viime vuoden toukokuuhun nähden. Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä kuitenkin laski huhtikuusta. Hakemusmäärät ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Keskimääräinen täysi päiväraha on 68 euroa

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2019 noin 68 euroa päivässä eli noin 1458 euroa kuukaudessa. Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 62 euroa päivässä ja 1332 euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan saajien työttömyyttä edeltävä palkkataso on huomattavasti suomalaisia keskipalkkoja alhaisempi. Naisilla työttömyyttä edeltävä palkka on useimmin 1500-2000 euroa ja miehillä 2000-2500.

Sovitellun päivärahan saajien määrä kasvaa vuosi vuodelta

Viime vuonna 93 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa. Luku on noussut 74 prosenttia vuodesta 2011.

Ansiopäivärahan saajista 38 prosenttia sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2019 aikana. Työnteko oli yleisintä palvelu- ja hoitoaloilta päivärahaa saavien keskuudessa.