Lehtikuva/Mikko Stig

Korvausta ei tarvitse hakea erikseen. Se on veroton eikä vaikuta muihin tukiin.

Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille. Korvaus olisi 75 euroa kuukaudessa ja sitä maksettaisiin syys–joulukuussa niille asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään. Sen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.

Epidemiakorvauksella on tarkoitus tukea taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.

Esimerkiksi päivähoitoa ja koulutusta koskevat rajoitukset aiheuttivat lapsiperheille lisäkustannuksia, koska lapset ruokailivat kotona hoitopaikan tai koulun sijasta. Lisäkustannuksia aiheutui myös muista rajoitustoimista, kuten julkisen liikenteen vähentämisestä.

Ei vaikuta muiden etuuksien määrään

Epidemiakorvauksen määräksi hallitus esittää 75 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Se on veroton eikä vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.

ILMOITUS

Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.–31.7.2020.

Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä on edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa, että epidemiakorvauksen saa syyskuussa, jos asiakas on saanut perustoimeentulotukea elokuussa. Lokakuussa epidemiakorvaus maksetaan niille, jotka saavat perustoimeentulotukea syyskuussa ja niin edelleen.

Ensimmäiset epidemiakorvaukset on tarkoitus maksaa 30.9. Muina loppuvuoden kuukausina maksupäivä olisi kuukauden 16. päivä.

Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä, eikä epidemiakorvausta tarvitse hakea erikseen. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.