Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työttömyysturvahakemuksia täytettiin yli 97 000 enemmän kuin viime keväänä.

Kelaan on tullut koronakevään aikana yhteensä 186 000 uutta työttömyysturvahakemusta, mikä on 97 500 hakemusta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Hakemusten määrä on kasvanut kaikissa maakunnissa.

Kelan mukaan hakemusten määrä oli suurimmillaan huhtikuun alussa.

– Hakemusmäärät lähtivät kasvuun heti maaliskuun puolivälissä, ja suurin hakemusmäärä oli viikolla 14 eli huhtikuun alussa. Naisilta on tullut selvästi enemmän hakemuksia kuin miehiltä. Hakemusten määrässä näkyvät etenkin lomautukset palvelualoilla, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kertoi tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Toimeentulotuen piiriin on tullut sekä huhti- että toukokuussa noin 11 000 uutta kotitaloutta.

Hakemusten määrä kääntyi uudelleen nousuun toukokuun lopussa. Kelan arvion mukaan taustalla on koronatilanteen lisäksi myös lukuvuoden päättyminen ja opiskelijoiden valmistuminen.

Yrittäjien työmarkkinatuen hakemuksia on tullut yhteensä 32 100. Myös yleisen asumistuen hakemusmäärä on viime vuotta suurempi. Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla.

ILMOITUS

Toimeentulotuen piiriin on tullut sekä huhti- että toukokuussa noin 11 000 uutta kotitaloutta.

Etuuksien toimeenpano ei häiriintynyt poikkeustilan aikana

Hakemusmäärien kasvusta huolimatta Kela kokee, että se on suoriutunut tehtävistään hyvin. Kelan mukaan etuuksien toimeenpano ja käsittelyajat eivät häiriintyneet poikkeustilan aikana.

– Etuuskäsittelyn tilanne on saatu pidettyä hyvänä, Kelan pääjohtaja Outi Antila sanoi lehdistötilaisuudessa.

Antilan mukaan Kela pärjäsi poikkeuksellisessa tilanteessa etenkin hyvän ennakoinnin ansiosta.

Sosiaalityöntekijät ovat Kelan kanssa eri mieltä Kelan suoriutumisesta poikkeusaikana. Sosiaalibarometri 2020-julkaisuun vastanneista sosiaalityöntekijöistä yli neljännes arvioi Kelan suoriutuneen tehtävästään perustoimeentulotuen hoitamisessa huonosti tai melko huonosti.

Sosiaalityöntekijöiden suhtautuminen Kelaan on kriittisintä etenkin Uudellamaalla ja yli 200 000 asukkaan kunnissa.