Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vaikka keinoja terveyserojen kaventamiseksi löytyy, erot tuloluokkien välillä ovat edelleen merkittäviä.

Lihavuus, tupakointi, korkea verenpaine ja kohonnut kolesteroli ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä.

– Erot johtuvat arkisesta elämästä ja valinnoista. Kuten siitä, missä syö ja mitä syö tai valitseeko hissin vai portaat, kertoo erikoistutkija Laura Paalanen THL:stä.

Siihen, miksi epäterveelliset elämäntavat kasautuvat juuri matalasti koulutettuun ja pienituloiseen väestöön, on useita syitä.

– Ulkoiset tekijät, elinympäristö ja oma motivaatio näyttävät olevan suotuisammat hyville elämäntavoille ylemmissä sosioekonomisissa ryhmissä.

Erot voivat johtua myös työympäristöstä. Korkeasti koulutetuilla on esimerkiksi usein käytettävissään henkilöstöravintoloita, joissa on lämpimän ruoan lisäksi tarjolla salaattipöytä. Matalasti koulutettujen aloilla samanlaista mahdollisuutta monipuoliseen ja terveelliseen ruokailuun ei aina löydy.

ILMOITUS

– Niillä, joilla on matalampi koulutus, työ on usein myös fyysisesti kuormittavaa ja saattaa olla vuorotöitä enemmän. Myös työn kautta voi tulla kuormittavia tekijöitä, Paalanen mainitsee.

Vaikea tehtävä

THL:n mukaan terveyden edistämisen toimia kannattaa kohdistaa erityisesti niihin väestöryhmiin, joissa riskitekijät ovat keskimääräistä yleisempiä. Samalla laitos huomauttaa, että terveyserojen kaventaminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi.

Paalasen mukaan keinoja terveyserojen kaventamiseksi löytyy sinänsä runsaasti. Työnantajalla on esimerkiksi mahdollisuus tukea työntekijää tupakoinnin lopettamisessa ja terveellisemmässä ruokailussa. Yhdeksi hyväksi keinoksi Paalanen nostaa henkilöstöravintolat, joita on Suomessa paljon moniin muihin maihin verrattuna.

– Vaikka Suomessa on paljon keinoja käytössä terveyserojen kaventamiseen, silti vaikuttaa, että sosioekonomiset terveyserot pysyvät. Vaikka (sairauksien) riskitekijät koko väestön tasolla ovat vähentyneet 20 viime vuoden aikana, sosioekonomisten ryhmien väliset erot ovat pysyneet.

Korkea kolesteroli on yleisin yksittäinen riskitekijä

Yleisin yksittäinen riskitekijä sekä miehillä että naisilla oli kohonnut kolesteroli. Kahden riskitekijän yhdistelmistä miehillä sekä naisilla yleisin oli kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine. Kolmen riskitekijän yhdistelmissä mukaan tuli myös lihavuus.

Myös matalasti koulutetuilla naisilla on enemmän riskitekijöitä kuin keski- tai korkeakoulutetuilla, mutta erot riskitekijöissä eivät ole yhtä suuria kuin korkeasti ja matalasti koulutettujen miesten kesken.

Matalasti koulutettujen ja pienituloisten elinajanodote on Suomessa THL:n mukaan selvästi lyhyempi kuin korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten.