Antti Yrjönen

MAL

MAL-sopimus tarkoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niillä tuetaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista.

Lisäksi MAL-sopimusten toimenpiteet tukevat sujuvaa arkea, työmarkkinoiden toimivuutta ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Sopimuksessa määritellään tavoitetila Helsingin seudulle 12-vuotisen sopimuskauden ajalle sekä kehityspolku tavoitetilan saavuttamiseksi.

– Pidän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantomäärän kasvattamista korkeiden asuinkustannusten kasvukeskuksiin erittäin tärkeänä asiana.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kiittelee hallituksen keskiviikkona 3.6. julkaisemaa uutta MAL-sopimusta.

Tärkeimpinä Lohikoski nostaa esiin panostukset Helsingin seudun asuntotuotantoon sekä iloitsee kotipaikkakuntansa Keravan asemakeskuksen toteutuksesta osana Pääradan parantamishanketta Pasila-Riihimäki-välillä.

Tukea puurakentamiseen ja asuinalueiden eriytymisen torjumiseen

ILMOITUS

Lohikoski nostaa tärkeinä toimenpiteinä esiin myös puurakentamisen tukemisen, asunnottomuuden poistamisen sekä asuinalueiden eriytymisen torjumisen. Sopimuksen tavoitteena on myös edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja asuntokannan monipuolisuutta.

Valtio muun muassa osoittaa tavallisille, 40-vuotisille kohtuuhintaisille korkotukivuokra-asunnoille 10 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta. Puurakenteisille kerrostaloille käynnistysavustusta myönnetään 12 000 euroa asuntoa kohden ensisijaisilla vyöhykkeillä.

Vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta edistetään

Uusi MAL-sopimus luo Lohikosken mukaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikenneinvestointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä muun muassa edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

– Vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja sitä tukeva liikennejärjestelmä auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa, Lohikoski sanoo.

Lohikoski sanoo olevansa erittäin tyytyväinen valtion satsauksiin pääradan Pasila-Riihimäki-välille.

– Mukana on investointina myös kotipaikkakuntani Keravan liityntäpysäköinnin asemakeskushanke, jonka puolesta olen vääntänyt eduskunnassa kovasti, Lohikoski iloitsee.

Hän pitää tärkeänä myös Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteelle avaamisen suunnittelun käynnistämistä, joka on hieno tulevaisuuden mahdollisuus lähiliikenteen kehittämiseen uusille rakentuville ja tiivistyville asuinalueille Sipoossa.

Lohikoski kiittelee hallitusta myös neljänteen lisätalousarvioon sisältyvästä kuntien 1,4 miljardin euron tukipaketista, joka helpottaa koronakevään kuntataloudelle aiheuttamia verotulomenetyksiä, sekä lasten ja nuorten tukipaketista.

Hallituksen tämä̈n vuoden neljä̈s lisä̈talousarvioesitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestaävää̈ nousua kriisistä̈.

Korjattu MAL-sopimuksen julkaisupäivä

MAL

MAL-sopimus tarkoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niillä tuetaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista.

Lisäksi MAL-sopimusten toimenpiteet tukevat sujuvaa arkea, työmarkkinoiden toimivuutta ja elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Sopimuksessa määritellään tavoitetila Helsingin seudulle 12-vuotisen sopimuskauden ajalle sekä kehityspolku tavoitetilan saavuttamiseksi.