Antti Yrjönen

Työryhmä esitti vaihtoehtoisia malleja jo helmikuussa, mutta valmistelutyö jäi koronakriisin jalkoihin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kysyy tänään eduskunnassa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, milloin hallitusohjelmaan kirjattua translain uudistusta aiotaan edistää.

– Nykyinen translaki loukkaa räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja heidän ihmisarvonsa kunnioitukseen. On epäinhimillistä, että tuskallisen pitkä ja hankala sukupuolen vahvistamisprosessi edellyttää esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkää tutkimusjaksoa, Honkasalo sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkaisi helmikuussa raportin, joka sisälsi vaihtoehtoisia malleja translain uudistukseen. Työryhmä ehdottaa muun muassa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista ja oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen erottamista lääketieteellisestä prosessista. Työryhmä myös näkee, että oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ikärajan asettaminen 15 vuoteen on Suomessa mahdollinen.

Raportin valmistumisen jälkeen on pitänyt nimittää uusi työryhmä valmistelemaan pykälätason lakimuutokset. Työryhmää ei ole kuitenkaan vielä asetettu.

– Translain uudistus vaikuttaa olevan jäämässä muun muassa koronapandemian hillitsemisen ja sosiaaliturvauudistuksen jalkoihin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tämä verrattain suppea lakiuudistus keventäisi terveydenhuollon kuormitusta ja inhimillistä kärsimystä, Honkasalo sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää huomata, että Suomi on saanut asian tiimoilta myös YK:n ja EU:n tasolta huomautuksia jo usean vuoden ajan, hän jatkaa.

– Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lakia valmisteleva työryhmä nimetään pikimmiten. Myös edeltävän työryhmän suositukset on pidettävä mielessä. Laissa on jatkossa huomioitava muunsukupuoliset ja mahdollistettava oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ilmoitusmenettelyllä ja alaikäisille, jotta myös translasten ja -nuorten oikeudet voidaan turvata.