Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.”

Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi tänään Suomen kannan komission esitykseen elpymisrahastoksi. Komissio esitti viikko sitten 750 miljardin euron elpymisrahastoa, jossa 500 miljardia euroa jaettaisiin avustuksina ja 250 miljardia lainoina.

Elpymissuunnitelman tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronakriisin jälkeen.

Ministerivaliokunnan kanta on, että komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Suomi vaatii siihen neljä keskeistä muutosta. Avustusmuotoisen tuen suhteellista osuutta halutaan pienentää ja lainamuotoisuutta lisätä.

Elpymisvälineen koon tulee ministerivaliokunnan kannan mukaan olla pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.

Takaisinmaksuaika halutaan lyhyemmäksi kuin esitetty 30 vuotta ja rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta. Jäsenvaltioille tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.

Neljänneksi elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

Eduskunta keskustelee asiasta myöhemmin torstaina. Eduskunnan suuri valiokunta ottaa kantaa ensi viikolla.