CC-BY-SA-3.0/Joe Mabel

Euroopan keskuspankin osto-ohjelmilla tuupattiin yli 7 miljardia euroa fossiiliyhtiöille koronakriisin aikana.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen selvityksen mukaan Euroopan keskuspankki on omaisuuserien osto-ohjelman mukaisesti hankkinut yhtiöiden joukkovelkakirjoja 30 miljardilla eurolla maaliskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Tästä rahasta yli 7,6 miljardia on päätynyt fossiiliyhtiöille.

Jo pelkästään seitsemän suuren saastuttajan joukkovelkakirjoja hankkimalla EKP on ollut mukana aiheuttamassa 11,2 miljoonan tonnin ilmastopäästöt. Määrä on enemmän kuin Luxemburgin vuosittaiset päästöt.

EKP:n neuvosto pitää rahapolitiikastaan kokouksen torstaina 4. kesäkuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn.

EKP:n joukkovelkakirjaostot tukevat vanhaa menoa ja kiihdyttävät ilmastokriisiä.

EKP:n omaisuuserien osto-ohjelman kautta 4,4 miljardia euroa on päätynyt suurille saastuttajille, joiden joukossa ovat muun muassa Engie, Iberdola ja EON.

Yli 3,2 miljardilla eurolla on rahoitettu öljy- ja kaasuteollisuutta, jonka hiilijalanjälki on melkein kahdeksan miljoonaa tonnia. Näitä joukkovelkakirjoja liikkeelle laskeneita yhtiöitä ovat Shell, Total ja Eni.

ILMOITUS

EKP merkittävä vaikuttaja

Euroopan keskuspankki on maailman suurimpia joukkovelkakirjojen ostajia ja euroalueen pankkeja säätelevä viranomainen. EKP:n toimilla rahamarkkinoilla on massiivinen vaikutus fossiiliteollisuuteen ja siten Euroopan kykyyn toipua terveyskriisistä ja torjua ilmastokriisiä.

Käynnissä oleva, vuonna 2014 eurokriisin takia käynnistetty joukkovelkakirjojen osto-ohjelma on Greenpeacen mukaan osoittautunut vahingolliseksi ilmastotoimille. London School of Economics’in analyysi osoittaa, että EKP:n joukkovelkakirjaostoista 25 prosenttia oli energiayhtiöiden joukkovelkakirjoja, vaikka ne muodostivat vain viisi prosenttia euromääräisten joukkovelkakirjojen markkinoista.

– Euroopan keskuspankin ja muiden keskuspankkien on muutettava toimintaansa. EKP:n joukkovelkakirjaostot tukevat vanhaa menoa ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Kun kriisi jatkaa pahenemistaan, meillä ei ole varaa ohjata rahaa fossiilisiin polttoaineisiin. EKP:n on poistettava fossiiliyhtiöiden ja muiden paljon päästöjä aiheuttavien yhtiöiden paperit osto-ohjelmistaan, sanoo Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimiston ilmasto- ja energia-asiantuntija Adam Pawloff järjestön tiedotteessa.

Greenpeace vaatii, että EKP rajaa ulos fossiilisten polttoaineiden yhtiöt määrällisestä elvytyksestä, eli lähinnä rahan tarjonnan lisäämiseksi ja korkotason laskemiseksi tehtävästä joukkovelkakirjojen ostosta. EKP:n rahapolitiikan tarkistamisen on johdettava ilmastoriskien huomioon ottamiseen kaikissa EKP:n toimissa, joko sulkemalla ulos fossiiliyhtiöiden omaisuuserät pankkien EKP:lle antamasta vakuudesta tai kiristämällä pankkien oman pääoman vaatimusta pankkien rahoittaessa fossiiliyhtiöitä.